BOŚ Bank wyemitował obligacje serii AA2 o wartości nominalnej 65,79 mln zł | StrefaInwestorow.pl
Obrazek użytkownika Wiadomości
31 paź 2017, 15:45

BOŚ Bank wyemitował obligacje serii AA2 o wartości nominalnej 65,79 mln zł

Bank Ochrony Środowiska wyemitował drugą z zapowiedzianych serię AA obligacji podporządkowanych z siedmioletnim okresem zapadalności, poinformował bank. Łączna wartość nominalna obligacji serii AA2 wynosi 65,786 mln zł, dodano.

"Bank nie będzie ubiegać się o wprowadzenie obligacji do Alternatywnego Systemu Obrotu na Catalyst organizowanym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie i Bond Spot" 

czytamy w komunikacie.

Wartość nominalna jednej obligacji wynosi 1 tys. zł. Cena emisyjna obligacji jest równa ich wartości nominalnej, a dzień wykupu obligacji przypada w dniu 31 października 2024 r, podano także.

"Obligacje są oprocentowane według zmiennej stopy procentowej stanowiącej sumę stawki WIBOR dla sześciomiesięcznych depozytów w złotych oraz marży wynoszącej 4,50%" 

czytamy także.

Wpływy z emisji zostaną przeznaczone - po uzyskaniu stosownej zgody KNF - na podwyższenie funduszy uzupełniających banku, podano także.

"Łączna wartość nominalna wszystkich obligacji podporządkowanych emitenta i niewykupionych na dzień 31 października 2017 r. wynosi 520 mln zł i nie obejmuje wartości emisji z tytułu obligacji serii AA2" 

czytamy również.

Akcje Banku Ochrony Środowiska od 1997 roku są notowane na rynku podstawowym GPW. W skład grupy wchodzi również Dom Maklerski BOŚ SA.

(ISBnews), #BOS

Śledź Strefę Inwestorów w Google News

Ostatnie wiadomości