Sygnity przedłużyło czas na zawarcie porozumienia z wierzycielami do 28 lutego | StrefaInwestorow.pl
Obrazek użytkownika Wiadomości
18 gru 2017, 09:00

Sygnity przedłużyło czas na zawarcie porozumienia z wierzycielami do 28 lutego

Sygnity zawarło aneks z wierzycielami przewidujący, że okres obowiązywania II umowy przewidziany na doprowadzenie do uzgodnienia i ewentualnego zawarcia porozumienia dotyczącego długoterminowego planu restrukturyzacji zadłużenia finansowego spółek wobec wierzycieli, ustalony początkowo na dzień 15 grudnia 2017 r., ulega przedłużeniu do 28 lutego 2018 r. albo do wcześniejszego dnia, w którym zawarte zostanie przez strony II umowy ostateczne porozumienie restrukturyzacyjne, poinformowała spółka.

"W związku z wydłużeniem okresu obowiązywania drugiej umowy wydłużony został okres, w trakcie którego spółka zobowiązała się do przekazania wierzycielom programu restrukturyzacji zadłużenia finansowego spółek. Część programu zostanie przygotowana we współpracy z doradcą finansowym, którego wybór oraz propozycja zakresu wsparcia została zaakceptowana przez wszystkich wierzycieli"

czytamy w komunikacie.

Dodatkowo strony postanowiły, że druga umowa ulega rozwiązaniu, bez konieczności podejmowania przez jej strony jakichkolwiek dodatkowych działań, w przypadku jeżeli w terminie do dnia 31 stycznia 2018 r. nie zostanie podjęta uchwała nadzwyczajnego walnego zgromadzenia Sygnity w przedmiocie podwyższenia kapitału zakładowego spółki, dodano.

W sierpniu Sygnity zawarło umowę z obligatariuszami oraz bankami finansującymi działalność operacyjną dotyczącą zasad spłat zadłużenia finansowego. W ramach umowy Sygnity miało m.in. wyemitować nowe obligacji o wartości nominalnej 49,6 mln zł z przeznaczeniem wyłącznie na całkowitą spłatę istniejących obligacji posiadanych przez obligatariuszy.

Sygnity to producent oprogramowania, zajmujący się tworzeniem zaawansowanych systemów informatycznych dla firm oraz świadczeniem usług IT.

(ISBnews), #SGN

Śledź Strefę Inwestorów w Google News

Ostatnie wiadomości