Zysk netto Trans Polonii wzrósł w 2017 r. do 10,5 mln zł | StrefaInwestorow.pl
Obrazek użytkownika Wiadomości
06 kwi 2018, 09:00

Zysk netto Trans Polonii wzrósł w 2017 r. do 10,5 mln zł

Trans Polonia S.A., wiodący operator oferujący przewozy cysternowe paliw, płynnych surowców chemicznych i spożywczych oraz mas bitumicznych, zakończył 2017 r. najwyższymi wynikami finansowymi w swojej 14-letniej historii – m.in. zysk EBITDA wyniósł 26,2 mln zł przy 225,6 mln zł przychodów ze sprzedaży. Trans Polonia obniża zadłużenie finansowe i realizuje program inwestycyjny, pozwalający odpowiedzieć na popyt zgłaszany przez branżę paliwową, chemiczną i infrastrukturalną. W 2017 roku spółka wprowadziła do użytku ponad 150 jednostek transportowych.

Spółka w 2017 r. wypracowała 225,6 mln zł przychodów ze sprzedaży (+27,7 proc. r/r), przy 26,2 mln zł zysku EBITDA (+6,4 proc. r/r) oraz 10,5 mln zł zysku netto (+27,3 proc. r/r). Trans Polonia na koniec 2017 r. dysponowała 61 mln zł środków pieniężnych oraz osiągnęła w tym okresie 12,7 mln zł przepływów z dz. operacyjnej, w istotnym stopniu pokrywających prowadzone inwestycje flotowe.

„2017 rok był dla Trans Polonii kolejnym pomyślnym okresem, gdzie osiągnęliśmy wzrosty skali działalności i pozycji rynkowej, zobrazowane poprzez dobre wyniki finansowe. Start realizacji ambitnego programu inwestycyjnego na lata 2018-2020 oraz unikatowego projektu Szkoły Kierowców, zakończona sukcesem emisja akcji, czy nawiązanie szeregu nowych relacji handlowych na rynkach zachodnioeuropejskich to najważniejsze zdarzenia minione roku. Korzystne wyniki finansowe to skutek wykorzystania sprzyjającej koniunktury na rynku, ale przede wszystkim pracy całego zespołu, jak też efektywności operacyjnej, kosztowej i sprzedażowej"

powiedział Dariusz Cegielski, prezes zarządu Trans Polonia S.A.

Transport chemii, asfaltów, produktów spożywczych i paliw wygenerował ponad 225 mln zł sprzedaży. Na wszystkie segmenty wpływa szereg korzystnych tendencji. W części paliwowej to wysoka konsumpcja paliw w Polsce i działania ograniczające szarą strefę na tym rynku, w części chemiczno-bitumicznej biznesu pozytywne czynniki stanowi m.in. kumulacja prowadzonych inwestycji drogowych, czy dobre warunki makro w Europie rodzące zapotrzebowanie na obsługę logistyczną koncernów chemicznych.

„Sytuacja finansowa i płynnościowa pozwala nam ambitną realizację programu inwestycyjnego, jak i bardziej aktywne sondowanie rynku pod kątem potencjalnych akwizycji. Na koniec minionego roku grupa dysponowała istotnym buforem środków pieniężnych, co ułatwia realizację szeregu inicjatyw rozwojowych. Obecnie priorytetem jest kontynuacja działań w zakresie rozbudowy floty transportowej. Nabyte dotychczas nowe jednostki rozpoczynają pracę, co znajdzie korzystne odzwierciedlenie w naszych danych finansowych"

dodał Dariusz Cegielski.

Spółka w 2017 r wprowadziła do użytkowania ponad 150 jednostek transportowych o wartości 40 mln zł (w tym 55 naczep-cystern o wart. 17 mln zł uwzględniono w wydatkach inwestycyjnych typu capex, pozostałe zostały sfinansowane poprzez leasing operacyjny). Dynamika realizacji inwestycji flotowych została przyspieszona z uwagi na sprzyjające warunki rynkowe.

O grupie

Trans Polonia to czołowy operator transportowo-logistyczny oferujący przewozy cysternowe paliw, płynnych surowców chemicznych i spożywczych oraz mas bitumicznych. Grupa jest liderem w Polsce oraz w Europie środkowej w zakresie transportu drogowego paliw samochodowych (olej napędowy, benzyna), LNG i paliw lotniczych (JET), płynnych surowców chemicznych oraz mas bitumicznych.

Przedsiębiorstwo jest obecne w kilkunastu krajach Europy, posiada swoje przedstawicielstwa we Francji, Holandii Hiszpanii i Niemczech. Trans Polonia jest notowana na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie od 2008 roku.

Źródło: spółka, #TRN

Śledź Strefę Inwestorów w Google News

Ostatnie wiadomości