Zysk netto Ferro spadł r/r do 11,06 mln zł w 2017 r. | StrefaInwestorow.pl
Obrazek użytkownika Wiadomości
17 kwi 2018, 08:44

Zysk netto Ferro spadł r/r do 11,06 mln zł w 2017 r.

Ferro odnotowało 11,06 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w 2017 r. wobec 29,09 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

Zysk operacyjny wyniósł 47,75 mln zł wobec 41,12 mln zł zysku rok wcześniej. EBITDA wzrosła o 12% r/r do 51,6 mln zł.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 364,68 mln zł w 2017 r. wobec 332,49 mln zł rok wcześniej.

W ujęciu jednostkowym strata netto w 2017 r. wyniosła 2,49 mln zł wobec 4,95 mln zł zysku rok wcześniej.

"Rok 2017 pod kątem rozwoju biznesu grupy był kolejnym bardzo udanym rokiem. Kontynuowaliśmy działania zgodnie z przyjętą strategią, koncentrując się na umacnianiu pozycji na kluczowych rynkach grupy. Pracowaliśmy także nad portfolio produktowym,uatrakcyjniając je zgodnie z najnowszymi trendami rynkowymi. W efekcie zanotowaliśmy wzrosty sprzedaży na wszystkich naszych kluczowych rynkach, w tym dwucyfrowe w Polsce, Rumunii, a także na nowych rynkach grupy - m.in. na Węgrzech i w Bułgarii"

napisała prezes Aneta Raczek w liście do akcjonariuszy. 

Główne kierunki ekspansji geograficznej to kolejne kraje w Europie Południowo-Wschodniej, m.in. Bułgaria oraz kraje bałtyckie. W minionym roku grupa utworzyła tam struktury sprzedażowe. Na nowych rynkach działa według sprawdzonych metod, modyfikowanych nieco lokalnie tam gdzie jest to konieczne, by docelowo w każdym z krajów osiągać zauważalną pozycję rynkową - optymalnie w pierwszej trójce.

"Aktywność prosprzedażowa w połączeniu z dyscypliną kosztową pozwoliła nam utrzymać marże mimo niestabilnych kursów walut, rosnących cen niektórych surowców i presji na wynagrodzenia, tym bardziej cieszą nas więc osiągnięte wyniki finansowe. [...] Miniony rok był w historii grupy rokiem rekordowym - zarówno pod względem sprzedaży, jak i osiągniętych wyników finansowych. W tym miejscu wspomnieć należy o zdarzeniu, które nie pozwoliło grupie w pełni cieszyć się z sukcesów minionego roku" 

zaznaczyła prezes. 

Ferro w związku z otrzymanym przez spółkę wynikiem kontroli celno-skarbowej podjął decyzję o utworzeniu rezerwy obciążającej wynik finansowy spółki za rok 2017 w kwocie 27 207 541 zł.

"Nie zgadzamy się z ustaleniami kontroli i jej wynikiem wydanym przez Urząd Celno-Skarbowy w Krakowie. Deklarujemy podjęcie wszelkich przewidzianych przepisami prawa kroków w celu ochrony interesu spółki i jej akcjonariuszy"

podkreśliła Raczek.

W 2017 roku z wypracowanych zysków spółka przeznaczyła na dywidendę 25,5 mln zł, co daje 1,2 zł na akcję.

"Konieczność zapłaty wyżej opisanego zobowiązania podatkowego wraz z odsetkami może wpłynąć na przejściowe ograniczenie zdolności spółki do wypłaty dywidendy, ale podkreślamy, że w sytuacji ewentualnego uiszczenia zobowiązania kondycja finansowa Grupy Ferro pozostanie dobra, a wskaźniki zadłużenia i płynność będą kształtowały się na bezpiecznym poziomie. W związku z wynikiem kontroli celno-skarbowej spółka zawiązała stosowną rezerwę, która wpłynęła na wysokość zaraportowanego wyniku netto za rok 2017. Skorygowany o zdarzenia o charakterze nietypowym skonsolidowany zysk netto za rok 2017 wyniósł 39,6 mln zł i jest najwyższy w historii Grupy Ferro oraz wyższy od dotychczas rekordowego roku 2016 o 36%. Jest to dla nas powód do dumy i motywacja do dalszej intensywnej pracy na rzecz wzrostu skali działalności i wartości spółki"

podsumowała szefowa Ferro.

Ferro to jeden z największych w regionie Europy Środkowo-Wschodniej producentów i dystrybutorów techniki sanitarnej, instalacyjnej i grzewczej. Ferro jest notowane na rynku głównym warszawskiej giełdy od 2010 r.

(ISBnews), #FRO

Śledź Strefę Inwestorów w Google News

Ostatnie wiadomości