Comarch miał 6,24 mln zł straty netto, 16,7 mln zł EBITDA w I kw. 2018 r. | StrefaInwestorow.pl
Obrazek użytkownika Wiadomości
21 maj 2018, 08:43

Comarch miał 6,24 mln zł straty netto, 16,7 mln zł EBITDA w I kw. 2018 r.

Comarch odnotował 6,24 mln zł skonsolidowanej straty netto przypisanej akcjonariuszom jednostki dominującej w I kw. 2018 r. wobec 18,2 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

Zysk operacyjny wyniósł 0,57 mln zł wobec 2,1 mln zł zysku rok wcześniej. Wynik EBITDA wyniósł 16,7 mln zł. 

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 271,99 mln zł w I kw. 2018 r. wobec 255,62 mln zł rok wcześniej.

"Wzrost przychodów ze sprzedaży w pierwszym kwartale 2018 roku oraz osiągniecie dodatniego wyniku operacyjnego z działalności były wynikiem m.in.:

  • wzrostu przychodów ze sprzedaży zarówno zagranicznej: o 6,2 mln zł (tj. o 4,1%), jak i krajowej: o 10,2 mln zł (tj. o 9,6%). Wzrost sprzedaży na rynkach zagranicznych jest efektem znaczącej poprawy sytuacji w sektorze TMT (wzrost sprzedaży o 9,3 mln zł, tj. o 16,5%). Wzrost sprzedaży krajowej jest pochodną bardzo dobrego rozwoju biznesu w obszarze małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce (wzrost o 8,6 mln zł, tj. o 29,8%), a także poprawy sytuacji w sektorze publicznym (wzrost o 4,9 mln zł, tj. o 42,4%) i medycznym (wzrost o 5,7 mln zł, tj. o 170,4%),
  • znacznie mniejszego niż w pierwszym kwartale 2017 roku poziomu różnic kursowych zrealizowanych oraz związanych z wyceną bilansową należności i zobowiązań - zmniejszyły one wynik operacyjny w opisywanym okresie o 0,8 mln zł, podczas gdy w I kw. 2017 zmniejszyły o 7,8 mln zł,
  • znacznie mniejszego niż w pierwszym kwartale 2017 roku wpływu wyniku na zrealizowanych instrumentach finansowych oraz na ich wycenie bilansowej, a także wyniku na wycenie bilansowej kredytów bankowych. W I kw. 2018 wynik na tej działalności wyniósł - 2,1 mln zł, podczas gdy w I kw. 2017 wyniósł + 20,5 mln zł),
  • wzrostu kosztów działalności, będący zwiększenia wynagrodzeń pracowników IT - fundusz płac podstawowych w I kw. 2018 wzrósł o ok. 6% w porównaniu do I kw. 2017,
  • ujemnego wynik na pozostałej działalności operacyjnej, w I kw. 2018 wynik ten wyniósł -6,6 mln zł, co było związane m.in. z zawiązaniem rezerw na należności wątpliwe oraz aktualizacją wartości środków trwałych. Wynik na pozostałej działalności operacyjnej w I kw. 2017 wyniósł -1,1 mln zł"
czytamy w raporcie.

W pierwszym kwartale 2018 roku grupa odnotowała 156,3 mln zł przychodów ze sprzedaży zagranicznej, tj. o 6,2 mln zł (4,1%) więcej niż w I kw. 2017. Sprzedaż zagraniczna stanowiła w pierwszym kwartale 2018 roku 57,5% całkowitych przychodów grupy. Wartość przychodów ze sprzedaży krajowej była wyższa o 10,2 mln zł, tj. o 9,6% w porównaniu do I kw. 2017 roku, podano także.

"Grupa odnotowała duży wzrost przychodów ze sprzedaży usług: o 19,8 mln zł, tj. o 10,2%. Przychody ze sprzedaży oprogramowania własnego były o 7,9 mln zł (tj. o 17,8%) niższe niż w I kw. 2017. Wzrost przychodów wystąpił w przypadku oprogramowania obcego (o 2,7 mln zł, tj. o 94,5%) oraz hardware obcego (o 2,7 mln zł, tj. o 132,8%). Pozostała sprzedaż w I kw. 2018 roku spadła o 0,7 mln zł, tj. 5,7%"

czytamy dalej.

W ujęciu jednostkowym strata netto w I kw. 2018 r. wyniosła 3,04 mln zł wobec 11,65 mln zł zysku rok wcześniej.

Comarch S.A. specjalizuje się w projektowaniu, wdrażaniu oraz integracji zaawansowanych systemów informatycznych, narzędzi programistycznych, narzędzi i infrastruktur sieciowych. Spółka jest notowana na GPW od 1999 r. Jej skonsolidowane przychody wyniosły 1,1 mld zł w 2017 r.  

(ISBnews), #CMR

Śledź Strefę Inwestorów w Google News

Ostatnie wiadomości