Sygnity pozyskało z emisji akcji serii Z łącznie 10 mln zł | StrefaInwestorow.pl
Obrazek użytkownika Wiadomości
31 sie 2018, 16:25

Sygnity pozyskało z emisji akcji serii Z łącznie 10 mln zł

Sygnity w ramach przeprowadzonej subskrypcji prywatnej zawarła z 17 akcjonariuszami umowy objęcia 3 703 705 akcji na okaziciela serii Z, o wartości nominalnej 1 zł każda akcja, po cenie emisyjnej 2,7 zł za 1 akcję, o łącznej cenie emisyjnej 10 000 003,5 zł, podała spółka. 

"Wobec powyższego, zarząd spółki informuje, że przeprowadzona subskrypcja prywatna spełnia warunki wynikające z uchwały nr 3/2018 nadzwyczajnego walnego zgromadzenia akcjonariuszy spółki z dnia 25 czerwca 2018 r. w sprawie uchylenia uchwały nr 2 nadzwyczajnego walnego zgromadzenia Sygnity spółka akcyjna z dnia 16 stycznia 2018 r. oraz w przedmiocie podwyższenia kapitału zakładowego spółki oraz wyłączenia w całości prawa poboru akcji nowej emisji. Zarząd niezwłocznie podejmie działania mające na celu zarejestrowanie ww. podwyższenia kapitału zakładowego w rejestrze przedsiębiorców"

czytamy w komunikacie. 

Zarząd podkreślił, że podwyższenie kapitału zakładowego stanowi jeden z elementów uzgodnień spółki z jej wierzycielami, a wynik i zasady przeprowadzonej subskrypcji prywatnej pozostają w zgodzie z postanowieniami umowy restrukturyzacyjnej. 

Pod koniec czerwca na nadzwyczajnym zgromadzenia akcjonariusze spółki postanowili m.in. o podwyższeniu kapitału zakładowego poprzez emisję nie więcej niż 10 mln akcji na okaziciela serii Z o wartości nominalnej 1 zł każda akcja z wyłączeniem prawa poboru. 

Sygnity to producent oprogramowania, zajmujący się tworzeniem zaawansowanych systemów informatycznych dla firm oraz świadczeniem usług IT.

(ISBnews), #SGN

Śledź Strefę Inwestorów w Google News

Ostatnie wiadomości