Comarch miał 10,54 mln zł zysku netto, 34,43 mln zł zysku EBIT w II kw. 2018 r. | StrefaInwestorow.pl
Obrazek użytkownika Wiadomości
03 wrz 2018, 09:20

Comarch miał 10,54 mln zł zysku netto, 34,43 mln zł zysku EBIT w II kw. 2018 r.

Comarch odnotował 10,54 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w II kw. 2018 r. wobec 8,67 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

Zysk operacyjny wyniósł 34,43 mln zł wobec 9,69 mln zł zysku rok wcześniej.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 332,02 mln zł w II kw. 2018 r. wobec 251,54 mln zł rok wcześniej.

"W drugim kwartale 2018 roku grupa odnotowała 165,8 mln zł przychodów ze sprzedaży krajowej, o 66,9 mln zł (tj. o 67,6%) więcej niż w II kw. 2017. Dynamiczny wzrost sprzedaży krajowej był efektem realizacji dużego kontraktu dla sektora publicznego oraz dobrej sprzedaży dla segmentu MSP. Sprzedaż zagraniczna wyniosła w drugim kwartale 166,2 mln zł i była o 13,6 mln zł (tj. o 8,9%) wyższa niż w II kw. 2017. Sprzedaż zagraniczna stanowiła w drugim kwartale 50,1% całkowitych przychodów grupy"

czytamy w raporcie.

W II kw. 2018 klienci z sektora TMT zakupili produkty i usługi o wartości o 63,4 mln zł, tj. o 5,1% wyższej od osiągniętej w analogicznym okresie roku poprzedniego. Przychody ze sprzedaży do klientów z sektora finanse i bankowość wzrosły o 6,4 mln zł, tj. o 14,4%, a do klientów z sektora handel i usługi o 4,6 mln zł, tj. o 10,4%. Wzrosła również sprzedaż do klientów z sektora przemysłowego o 4,8 mln zł, tj. o 14,1%. W II kw. 2018 znaczny wzrost odnotowała sprzedaż do klientów z sektora publicznego, tj. o 51,6 mln zł(o 451,8%), dzięki częściowej realizacji umowy na dostawę i wdrożenie systemu cyfrowej rejestracji przebiegu rozpraw sądowych w sądach powszechnych. Kolejny kwartał z rzędu znacznie wzrosła sprzedaż do klientów z sektora MSP-Polska (o 6,4 mln zł, tj. 25,1%). Dzięki realizacji nowych kontraktów na informatyzację szpitali przychody ze sprzedaży do klientów z sektora medycznego wzrosły o 2,1 mln zł, tj. o 63,7%. Przychody ze sprzedaży do pozostałych klientów wzrosły o 2,3 mln zł, tj. o 38,7%. W przypadku sprzedaży do klientów z sektora MSP-DACH wystąpił spadek o 0,8 mln zł, tj. 3,8%.

W I poł. 2018 r. spółka miała 4,3 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w porównaniu z 26,87 mln zł zysku rok wcześniej, przy przychodach ze sprzedaży w wysokości 604,01 mln zł w porównaniu z 507,16 mln zł rok wcześniej. EBITDA wyniosła 71,41 mln zł wobec 43,53 mln zł rok wcześniej.

"W I półroczu 2018 roku grupa odnotowała 281,5 mln zł sprzedaży krajowej, o 77,0 mln zł (tj. o 37,7%) więcej niż w I poł. 2017 dzięki wzrostowi sprzedaży do klientów z sektora publicznego i MSP. Sprzedaż zagraniczna w I półroczu 2018 roku wyniosła 322,5 mln zł i była o 19,8 mln zł (tj. o 6,5%) wyższa niż w I poł. 2017. Sprzedaż zagraniczna stanowiła w I półroczu 53,4% całkowitych przychodów grupy"

podano także.

W ujęciu jednostkowym zysk netto w I poł. 2018 r. wyniósł 8,98 mln zł wobec 17,67 mln zł zysku rok wcześniej.

Comarch S.A. specjalizuje się w projektowaniu, wdrażaniu oraz integracji zaawansowanych systemów informatycznych, narzędzi programistycznych, narzędzi i infrastruktur sieciowych. Spółka jest notowana na GPW od 1999 r. Jej skonsolidowane przychody wyniosły 1,1 mld zł w 2017 r.

(ISBnews), #CMR

Śledź Strefę Inwestorów w Google News

Ostatnie wiadomości