BOŚ wykupił przed terminem obligacje serii D o wartości nominalnej 100 mln zł  | StrefaInwestorow.pl
Obrazek użytkownika Wiadomości
19 lis 2018, 11:45

BOŚ wykupił przed terminem obligacje serii D o wartości nominalnej 100 mln zł 

Bank Ochrony Środowiska (BOŚ) przeprowadził wykup wszystkich obligacji podporządkowanych serii D, o łącznej wartości nominalnej 100 000 000 zł, wyemitowanych 18 maja 2011 r. Wcześniejszy wykup obligacji nastąpił poprzez zapłatę za każdą obligację wartości nominalnej  tj. 10 000 zł, powiększonej o należną kwotę odsetek narosłych do dnia wcześniejszego wykupu, podał bank.

"Podstawę prawną wcześniejszego wykupu stanowią warunki emisji obligacji podporządkowanych serii D, które umożliwiały bankowi skorzystanie z prawa do dokonania wcześniejszego wykupu wszystkich obligacji podporządkowanych serii D po upływie 5 lat od daty ich emisji pod warunkiem, że na wcześniejszy zwrot przez emitenta środków pieniężnych uprzednio wyraziła zgodę Komisja Nadzoru Finansowego"

czytamy w komunikacie. 

Akcje Banku Ochrony Środowiska od 1997 roku są notowane na rynku podstawowym GPW. W skład grupy wchodzi również Dom Maklerski BOŚ S.A. 

(ISBnews), #BOS

Śledź Strefę Inwestorów w Google News

Ostatnie wiadomości