GPW: Inwestorzy indywidualni wygenerowali 12% obrotów na rynku głównym w 2018 r. | StrefaInwestorow.pl
Obrazek użytkownika Wiadomości
01 mar 2019, 14:29

GPW: Inwestorzy indywidualni wygenerowali 12% obrotów na rynku głównym w 2018 r.

Udział inwestorów w obrotach instrumentami finansowymi na GPW w 2018 r.

  • W 2018 r. inwestorzy indywidualni wygenerowali 12 proc. (-4 p.p. rdr) obrotów na Głównym Rynku (GR) akcji GPW. Inwestorzy zagraniczni odpowiadali za 59 proc. obrotów (+6 p.p. rdr), a instytucjonalni za 29 proc. (-2 p.p. rdr)
  • Na rynku NewConnect główną rolę niezmiennie odgrywają inwestorzy indywidualni, których udział w obrotach wzrósł o 7 p.p. rdr do poziomu aż 83 proc. Spadł udział inwestorów instytucjonalnych do 14 proc. (-2 p.p. rdr). Spadł również udział inwestorów zagranicznych do 3 proc. (-5 p.p. rdr)
  • Na rynku kontraktów terminowych w 2018 r. wiodącą rolę utrzymują krajowi inwestorzy indywidualni z udziałem 48 proc. w obrotach (-3 p.p. rdr). O 2 pkt proc. spadł udział inwestorów zagranicznych (17 proc.), zaś udział inwestorów instytucjonalnych wzrósł do poziomu 35 proc. (+5 p.p. rdr)

Główny Rynek GPW

Największy udział w obrotach na Głównym Rynku akcji GPW w 2018 r., tak jak w poprzednich latach, mieli inwestorzy zagraniczni. Wygenerowali oni 59 proc. obrotów akcjami, o 6 p.p. więcej niż w 2017 r.
W II półroczu 2018 r. inwestorzy zagraniczni odpowiadali za 61 proc. obrotów - o 5 p.p. więcej niż w pierwszej połowie 2018 r. Udział krajowych inwestorów instytucjonalnych wyniósł 29 proc., o 2 p.p. mniej niż w całym ubiegłym roku. Inwestorzy indywidualni, w drugiej połowie 2018 r., wygenerowali 12 proc. obrotów, co w stosunku do analogicznego okresu 2017 r. dało spadek o 2 p.p. w udziale tej grupy w obrotach na Głównym Rynku akcji GPW.

W II półroczu 2018 r. wśród krajowych instytucji na pierwszym miejscu znalazły się TFI (udział na poziomie 33 proc.). Na drugim miejscu uplasowały się podmioty świadczące usługi animatorów (22 proc.), na trzecim Członkowie Giełdy (12 proc.).

Tabela 1. Struktura inwestorów na Głównym Rynku akcji (w proc.)

tabela 1

Źródło: Ankieta GPW w firmach inwestycyjnych, dane szacunkowe

NewConnect

Na rynku NewConnect niezmiennie wiodącą rolę odgrywają inwestorzy indywidualni, którzy w 2018 r. odpowiadali za 83 proc. obrotów. Ich udział wzrósł o 7 p.p. wobec 2017 r. Inwestorzy zagraniczni odpowiadali za 3 proc. obrotów, a instytucje wygenerowały w tym okresie 14 proc. obrotów - o 2 p.p. mniej niż w całym ubiegłym roku. W II półroczu 2018 r. wśród instytucji krajowych na NewConnect dominowały TFI, które odpowiadały za 47 proc. obrotów akcjami (spadek z 56 proc. w analogicznym okresie ubiegłego roku).

Tabela 2. Struktura inwestorów na rynku NewConnect (w proc.)

tabela 2

Źródło: Ankieta GPW w firmach inwestycyjnych, dane szacunkowe

Rynek Instrumentów Pochodnych

W 2018 r. krajowi inwestorzy indywidualni odegrali również dominującą rolę na rynku derywatów. Ich udział w wolumenie obrotów kontraktami terminowymi kształtował się na poziomie 48 proc. a opcjami – 46 proc. w całym 2018 r. Udział inwestorów zagranicznych spadł o 2 p.p. na kontraktach i o 3 p.p. na opcjach. Inwestorzy instytucjonalni zwiększyli swój udział w obrotach kontraktami terminowymi i opcjami odpowiednio o 5 i 3 p.p., osiągając 35 proc. i 28 proc. łącznego wolumenu obrotów tymi instrumentami. W II półroczu 2018 r. animatorzy odpowiadali za 54 proc. obrotów kontraktami generowanych przez inwestorów instytucjonalnych i aż 92 proc. obrotów opcjami wśród wszystkich instytucji krajowych. Udział inwestorów zagranicznych i indywidualnych na rynku produktów strukturyzowanych wyniósł odpowiednio po 50 procent.

Tabela 3. Struktura inwestorów na rynku kontraktów terminowych (w proc.)

tabela 3

Źródło: Ankieta GPW w firmach inwestycyjnych, dane szacunkowe

Tabela 4. Struktura inwestorów na rynku opcji (w proc.)

tabela 4

Źródło: Ankieta GPW w firmach inwestycyjnych, dane szacunkowe

Tabela 5. Struktura inwestorów na rynku produktów strukturyzowanych (w proc.)

tabela 5

Źródło: Ankieta GPW w firmach inwestycyjnych, dane szacunkowe

Catalyst

Udział obrotów obligacjami na rynku Catalyst jest dość stabilny od 5 lat, od kiedy ankieta obejmuje także obligacje. Przeważającą rolę utrzymują na nim krajowe instytucje – w 2018 r. ich udział wyniósł 59 proc. Inwestorzy indywidualni byli odpowiedzialni za 41 proc. obrotów.

Tabela 6. Struktura inwestorów na rynku obligacji (w proc.)

tabela 6

Źródło: Ankieta GPW w firmach inwestycyjnych, dane szacunkowe

Giełda przeprowadziła badanie udziału różnych grup inwestorów (inwestorzy zagraniczni, krajowi instytucjonalni oraz krajowi indywidualni) w obrotach instrumentami finansowymi na parkiecie w 2018 r. Zgodnie z przyjętą metodologią udziały poszczególnych grup inwestorów bazują na wynikach ankiety, na którą odpowiadają krajowe biura maklerskie, a także na danych o obrotach zdalnych członków giełdy. Działalność animatorów oraz zarządzanie portfelem klientów zostało potraktowane jako działalność krajowych inwestorów instytucjonalnych. W badaniach uwzględniono obroty sesyjne realizowane na GPW. Dane roczne obliczono na podstawie danych półrocznych.

Źródło: Spółka, #GPW

Śledź Strefę Inwestorów w Google News

Ostatnie wiadomości