Śnieżka zwiększa sprzedaż i nakłady inwestycyjne | StrefaInwestorow.pl
Obrazek użytkownika Wiadomości
20 wrz 2019, 09:40

Śnieżka zwiększa sprzedaż i nakłady inwestycyjne

W I połowie 2019 roku Grupa Kapitałowa Śnieżka zanotowała wyższą sprzedaż niż rok wcześniej – głównie za sprawą ożywienia na rynku farb dekoracyjnych w Polsce oraz akwizycji węgierskiej grupy Poli-Farbe. Śnieżka kontynuuje też największy w swojej historii cykl inwestycyjny. W latach 2018-2022 nakłady na ten cel mogą wynieść ponad 300 mln zł.

W I półroczu 2019 roku Grupa Kapitałowa Śnieżka wypracowała skonsolidowane przychody ze sprzedaży w wysokości 329,5 mln zł, czyli o 9,7% wyższe niż w analogicznym okresie poprzedniego roku. Największy wpływ na wzrost wartości sprzedaży w minionym półroczu miały lepsze wyniki wypracowane w Polsce (243,8 mln zł, +4,2% r/r). Rodzimy rynek jest największym rynkiem zbytu dla produktów Śnieżki i na koniec raportowanego okresu odpowiadał za niemal trzy czwarte jej łącznych przychodów.
 

2019-09-20 - Śnieżka - struktura sprzedaży 1H2019


Podobnie jak w minionych kwartałach, w Polsce był widoczny zwiększony popyt na lepsze jakościowo, droższe farby, a także preparaty do ochrony oraz dekoracji drewna. To efekt rosnącej świadomości i siły nabywczej polskich klientów. Jak wynika z badań zlecanych przez spółkę, nabywcy są coraz częściej przekonani, że zakup farb i lakierów z wyższej półki jest w dłuższym okresie rozwiązaniem bardziej efektywnym ze względu na ich większą wydajność i trwałość. Klienci są także gotowi płacić więcej za bardziej ekologiczne produkty, które nie zawierają szkodliwych dla zdrowia substancji. Na migracji polskich konsumentów w stronę produktów ze średniej półki cenowej i z segmentu premium ponownie skorzystała Śnieżka.

– Jesteśmy zadowoleni z wyników Śnieżki osiągniętych w pierwszej połowie tego roku, a szczególnie ze sprzedaży produktów naszej flagowej marki Magnat, która według badań rośnie wyraźnie szybciej niż sprzedaż konkurencyjnych farb z segmentu premium. Coraz więcej wskazuje na to, że najlepiej trafiliśmy w szybko zmieniające się potrzeby Polaków remontujących swoje mieszkania i domy – komentuje Piotr Mikrut, prezes zarządu FFiL Śnieżka SA.

Pomimo lepszej sprzedaży, w I półroczu 2019 roku Grupa Kapitałowa Śnieżka zanotowała niższe zyski: na działalności operacyjnej (EBIT) w wysokości 42,9 mln PLN (-9,2% r/r), wynik EBITDA w wysokości 54,4 mln PLN (-3,8% r/r) oraz skonsolidowany zysk netto w wysokości 34,4 mln PLN (-8,8% r/r).

Wpływ na wysokość zysków miały przede wszystkim: powiększenie się grupy kapitałowej o Poli-Farbe (spółka ta osiągała dotąd niższy poziom marż niż Śnieżka), wyższe koszty sprzedaży i marketingu (np. na ogólnopolskie kampanie reklamowe), koszty związane z rozwojem FFiL Śnieżka SA (np. koszty transakcyjne nabycia udziałów w Poli-Farbe, wzrost zatrudnienia w kluczowych działach oraz inwestycje w oprogramowanie informatyczne w ramach projektu cyfrowej transformacji), a także zaplanowane podwyżki wynagrodzeń.

Węgry będą drugim najważniejszym rynkiem dla Śnieżki

W I półroczu 2019 roku skokowo, do 22,8 mln zł, wzrosły przychody Grupy Kapitałowej Śnieżka osiągnięte na Węgrzech. Wynikało to z powiększenia się Grupy o węgierską spółkę Poli-Farbe Vegyipari Kft. i jej spółki zależne (prowadzące działalność handlową w Rumunii i na Słowacji) oraz konsolidacji ich wyników od II połowy maja br.

W efekcie konsolidacji wyników Poli-Farbe, na koniec I półrocza 2019 roku udział węgierskiego rynku w całkowitych przychodach Grupy Kapitałowej Śnieżka wzrósł do 6,9%. Już w niedalekiej przyszłości Węgry staną się dla Grupy drugim najważniejszym rynkiem po Polsce, a docelowo ich udział w skonsolidowanych wynikach wzrośnie do ponad 20%.

Po udanej akwizycji, obecnie trwa intensywny proces integracji węgierskiej spółki z Grupą Kapitałową Śnieżka. Są już pierwsze efekty.

– Poli-Farbe uzyskało już dostęp do tańszych surowców. Ponadto węgierska spółka we współpracy z działem badań i rozwoju Śnieżki pracuje nad optymalizacją portfolio i zastosowaniem nowych surowców do dotychczas stosowanych formulacji. Oczekuję, że dla najważniejszych produktów Poli-Farbe proces ten zostanie zakończony do końca przyszłego roku – mówi Piotr Mikrut.

Kumulacja inwestycji i redukcja zadłużenia po ich zakończeniu

W I półroczu 2019 roku nakłady inwestycyjne w Grupie Kapitałowej Śnieżka wyniosły
116,2 mln zł i były o 211,3% wyższe niż w analogicznym okresie ub.r. Główna ich część została przeznaczona na nabycie 80% udziałów w Poli-Farbe. To jednak tylko jeden z elementów największego w historii Śnieżki cyklu inwestycyjnego zaplanowanego na lata 2018-2022, którego łączna wartość może wynieść ponad 300 mln zł.

Poza akwizycją Poli-Farbe (wartość tylko tej transakcji przekroczyła łączne nakłady inwestycyjne poniesione przez Śnieżkę w całym 2018 roku) największym przedsięwzięciem jest budowa nowoczesnego Centrum Logistycznego. Powstanie ono na zakupionej w ubiegłym roku 14,95 ha działce w Zawadzie k. Dębicy, w pobliżu autostrady A4. Cała inwestycja – której celem jest jeszcze bardziej efektywne i tańsze zaopatrywanie rynku w produkty Śnieżki – ma zostać oddana do użytku w I kwartale 2022 roku. Planowany koszt budowy I etapu, tj. hali magazynowej, to 76,64 mln zł.

Poza realizacją ww. strategicznych transakcji i inwestycji, Śnieżka konsekwentnie inwestuje w rozwój organiczny. Do końca 2019 roku planowane jest m.in. zakończenie modernizacji (w tym automatyzacji) i rozbudowy linii w zakładach produkcyjnych w Lubzinie, a w I kwartale 2020 roku – w Pustkowie. Z kolei na początku 2020 roku powinny zakończyć się główne wdrożenia zaplanowane w ramach transformacji cyfrowej Change IT, realizowanej w Śnieżce we współpracy z SAP Polska. Nowe oprogramowanie ma zapewnić Śnieżce kolejne przewagi konkurencyjne w zakresie nowoczesnych metod zarządzania sprzedażą oraz relacjami z klientem.

Po zakończeniu okresu rekordowych inwestycji – które jest wstępnie planowane w 2022 roku – przewidywane jest ograniczenie wydatków inwestycyjnych.

­– Wszystkie inwestycje, które realizujemy, mają umocnić i zmienić Śnieżkę tak, abyśmy generowali wyższe przepływy pieniężne na przestrzeni wielu lat i byli w pełni konkurencyjni do największych koncernów globalnych z naszej branży, działających w rejonie CEE. Nie wykluczamy kolejnych inwestycji, zwłaszcza w przypadku nadarzających się okazji rynkowych, ale na tę chwilę w pełni koncentrujemy się na trwających i rozpoczynających się projektach. Po zakończeniu cyklu inwestycyjnego chciałbym, aby poziom zadłużenia zmniejszył się do konserwatywnego z naszego punktu widzenia poziomu 1x EBITDA, przy utrzymaniu naszej wieloletniej praktyki dzielenia się wypracowywanymi zyskami z akcjonariuszami w formie dywidend – dodaje prezes FFiL Śnieżka SA.

*****

Fabryka Farb i Lakierów Śnieżka SA to firma z ponad 35-letnim doświadczeniem na rynku chemii budowlanej i wiodąca spółka w Grupie Kapitałowej Śnieżka, która jest jednym z liderów na rynku farb dekoracyjnych, lakierów oraz szpachli w Polsce, na Węgrzech, Ukrainie i Białorusi. Jej kluczowe marki to: Śnieżka, Magnat, Vidaron, Foveo Tech, Beston i Rafil, a także popularne na węgierskim rynku: Platinum, Inntaler, Cellkolor i Boróka.

Grupa Kapitałowa Śnieżka jest klasyfikowana do grona 25 największych producentów farb w Europie, będąc jednocześnie jedynym reprezentantem branży w środkowo-wschodniej części kontynentu. We wszystkich spółkach należących do Grupy jest zatrudnionych ponad 1 400 pracowników,
a zlokalizowane w czterech krajach (Polska, Węgry, Ukraina i Białoruś) fabryki wytwarzają̨ rocznie
około 190 mln kg różnego rodzaju wyrobów chemii budowlanej. Na koniec 2018 roku produkty Grupy były sprzedawane na blisko trzydziestu rynkach zagranicznych.

Od 2003 r. akcje FFiL Śnieżka SA są notowane na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie, a jej założyciele i ich sukcesorzy nadal kontrolują ok. 60% kapitału zakładowego. Od czasu debiutu na giełdzie FFiL Śnieżka SA regularnie wypłaca akcjonariuszom dywidendę z wypracowanych zysków.

Źródło: Spółka, #SKA

Zobacz także: Fabryka Farb i Lakierów Śnieżka SA - notowania, wyniki finansowe, dywidendy, wskaźniki, akcjonariat

Śledź Strefę Inwestorów w Google News

Ostatnie wiadomości