Główni akcjonariusze złożyli zapisy w wezwaniu na akcje Sygnity ogłoszone przez TSS Europe B.V. | StrefaInwestorow.pl
Obrazek użytkownika Wiadomości
20 kwi 2022, 09:16

Główni akcjonariusze złożyli zapisy w wezwaniu na akcje Sygnity ogłoszone przez TSS Europe B.V.

11 kwietnia br. rozpoczęły się zapisy w wezwaniu na akcje Sygnity S.A. („Wezwanie”) („Spółka”), ogłoszone przez TSS Europe B.V. („Wzywający”). Wzywający zamierza nabyć w ramach Wezwania 22.759.947 akcji Spółki uprawniających do takiej samej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu i reprezentujących 100% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu i 100% kapitału zakładowego Spółki. Zapisy potrwają do 10 maja br. Akcje objęte Wezwaniem będą nabywane po cenie 12 zł za każdą akcję. Jedynym podmiotem nabywającym akcje jest TSS Europe B.V.

22 marca br. Spółka i jej dwaj najwięksi akcjonariusze - Cron sp. z o.o. oraz Value Fundusz Inwestycyjny Zamknięty („Akcjonariusze”), zawarli umowę inwestycyjną z TSS Europe B.V., zobowiązującą Akcjonariuszy do zbycia wszystkich akcji Spółki posiadanych przez Akcjonariuszy w odpowiedzi na Wezwanie ogłoszone przez TSS Europe B.V. („Umowa Inwestycyjna”). Akcjonariusze zobowiązali się do złożenia, w terminie 5 dni roboczych od dnia rozpoczęcia zapisów w Wezwaniu, zapisów na sprzedaż wszystkich posiadanych przez Akcjonariuszy akcji Spółki, tj. łącznie 11.817.149 akcji Spółki reprezentujących 51,92% kapitału zakładowego Spółki i głosów na Walnym Zgromadzeniu, z czego Cron sp. z o.o. zobowiązał się do złożenia zapisów na sprzedaż 5.507.245 akcji (24,2% kapitału zakładowego i głosów), a Value Fundusz Inwestycyjny Zamknięty zobowiązał się do złożenia zapisów na sprzedaż 6.309.904 akcji Spółki (27,72% kapitału zakładowego Spółki i głosów).

Do dnia 12 kwietnia 2022 r. Akcjonariusze odpowiedzieli na Wezwanie składając zapisy na sprzedaż wszystkich posiadanych przez siebie akcji Spółki.

W ciągu ostatnich 30 lat Sygnity z sukcesem przeprowadziło ogromne projekty cyfryzacyjne polskiego Państwa, które często były wyzwaniem dla Spółki. Mamy na polskim rynku ugruntowaną pozycję spółki projektującej, wdrażającej i utrzymującej technologie wspierające biznes w cyfrowej transformacji i budującej fundamenty e-państwa. Proces poszukiwań inwestora strategicznego poprzedził ponad 4- letni okres transformacji, którego kluczowym celem było odzyskanie rentowności operacyjnej. Firma bardzo się zmieniła. Obecnie koncentrujemy się na efektywności operacyjnej i zwiększeniu sprzedaży produktów oraz usług własnych. Pozyskanie dużego, międzynarodowego partnera to naturalna opcja rozwojowa dla Sygnity. Jako Zarząd wierzymy, że TSS, jako inwestor branżowy, może zapewnić Sygnity stałe wsparcie na froncie biznesowym, a także wesprzeć Sygnity doświadczeniem zebranym na rynkach zagranicznych - mówi Mariusz Jurak, Prezes Zarządu Sygnity S.A.

Pozyskanie międzynarodowego partnera było naszym celem od dłuższego czasu, zaś od roku trwały aktywne poszukiwania inwestora. Główni akcjonariusze byli co do tego zgodni, dlatego zobowiązali się do sprzedaży całości swoich pakietów akcji w zaproponowanej cenie 12 zł za akcję. Jestem przekonany, że pozyskanie silnego i doświadczonego inwestora będzie doskonałym krokiem rozwojowym dla firmy – mówi Piotr Kwaśniewski, przewodniczący Rady Nadzorczej Sygnity S.A.

Harmonogram Wezwania na Akcje Sygnity S.A.

  • Dzień ogłoszenia Wezwania 22 marca 2022
  • Data rozpoczęcia przyjmowania zapisów 11 kwietnia 2022
  • Data zakończenia przyjmowania zapisów 10 maja 2022
  • Planowana data dokonania transakcji na GPW 13 maja 2022
  • Planowana data rozliczenia transakcji 16 maja 2022

Jednym z warunków nabycia akcji Spółki przez TSS Europe B.V. jest objęcie zapisami w ramach Wezwania akcji Spółki uprawniających do co najmniej 66% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki (15.021.565 akcji Spółki). Wzywający ani żaden z jego podmiotów dominujących lub zależnych nie nabywał żadnych Akcji w okresie 12 miesięcy poprzedzających ogłoszenie Wezwania. W dniu ogłoszenia Wezwania, TSS Europe B.V. nie posiadał (ani bezpośrednio, ani pośrednio) żadnych akcji Spółki. Doradcami Wzywającego są: mBank S.A., Clifford Chance Janicka, Krużewski, Namiotkiewicz i wspólnicy sp.k. oraz cc group. Doradcami Spółki są: PwC Advisory sp. z o.o. sp. k. oraz DLA Piper Giziński Kycia sp. k.

Źródło: Spółka, #SGN

Zobacz także: Sygnity SA - notowania, wyniki finansowe, dywidendy, wskaźniki, akcjonariat

Śledź Strefę Inwestorów w Google News

Ostatnie wiadomości