Wideokomentarz GPW: Wyniki finansowe GK GPW za II kwartał 2022 r. | StrefaInwestorow.pl
Obrazek użytkownika Wiadomości
16 sie 2022, 11:28

Wideokomentarz GPW: Wyniki finansowe GK GPW za II kwartał 2022 r.

GPW opublikowała wyniki finansowe GK GPW za II kwartał 2022 r.:

- Przychody Grupy Kapitałowej GPW wyniosły 99,1 mln zł w II kw. 2022 r. (+1,2% rdr) oraz 209,3 mln zł w całym I półroczu 2022 r. (-0,1% rdr)

- Koszty operacyjne wyniosły 62,5 mln zł (+22,6% rdr) w II kw. 2022 r. oraz 131,4 mln zł (+12,5% rdr) w I półroczu 2022 r.

- EBITDA wyniosła 46,8 mln zł (-18,8% rdr) w II kw. 2022 r. oraz 97,5 mln zł (-12,5% rdr) w I półroczu 2022 r.

- Zysk operacyjny wyniósł 37,3 mln zł (-23,7% rdr) za II kw. 2022 r. oraz 78,3 mln zł (-16,8% rdr) za I półrocze 2022 r.

- Zysk netto wyniósł 38,1 mln zł (-15,5% rdr) w II kw. 2022 r. oraz 76,1 mln zł (-9,3% rdr) w I półroczu 2022 r.

- Zwyczajne Walne Zgromadzenie zdecydowało o wypłacie 115,0 mln zł dywidendy (2,74 zł na jedną akcję)

W I półroczu 2022 r. Grupa Kapitałowa GPW (GK GPW) odnotowała skonsolidowany zysk netto na poziomie 76,1 mln zł - 9,3% mniej niż w analogicznym okresie ubiegłego roku. W samym II kw. 2022 r. zysk netto wyniósł 38,1 mln zł, co oznacza spadek o 15,5% w porównaniu z II kw. 2021 r.

- I kwartał 2022 roku stał pod znakiem wojny w Ukrainie i wysokiej inflacji, II kwartał natomiast pod znakiem utrzymującej się niepewności co do sytuacji gospodarczej. Te zdarzenia wpłynęły na przetasowania w portfelach na rynku akcji, jak i rynku dłużnym oraz na wysokie obroty w pierwszym kwartale. W drugim kwartale zmieniła się struktura przychodów i nastąpił spadek na rynku finansowym i wzrost na rynku towarowym – powiedział Piotr Kajczuk, Dyrektor Działu Finansowego GPW w cotygodniowym „Wideokomentarzu GPW” zamieszczonym na oficjalnym kanale Giełdy w mediach społecznościowych.

Przychody GK GPW wyniosły w I półroczu br. 209,3 mln zł i były na zbliżonym poziomie jak przed rokiem. 44% przychodów stanowiły wpływy z obrotu na rynku finansowym, choć były one niższe o niemal 3 mln zł w porównaniu z I półroczem 2021 r. Wyższe były natomiast przychody z obsługi obrotu na rynku towarowym, prowadzenia rejestru świadectw pochodzenia, sprzedaży danych i kalkulacji stawek referencyjnych.

O 12,5% wzrosły natomiast koszty operacyjne: - Wzrost był wywołany głównie przez wzrost kosztów IT, doradztwa oraz promocji. W wypadku IT wywołane było to osłabieniem kursu złotego oraz waloryzacją kosztów kontraktów. W przypadku doradztwa związane było z weryfikacją obecnej strategii, co stanowi pierwszy etap przygotowania do nowej strategii Grupy Kapitałowej GPW. Doradztwo dotyczyło również takich projektów jak Private Market, PCOL, Telemetria Operator oraz nowego systemu transakcyjnego. Wzrost kosztów promocji to efekt intensywniejszych działań i wydarzeń promocyjnych w postaci konferencji, które w 2021 roku realizowane były w mniejszym stopniu w związku z pandemią - dodał Dyrektor Działu Finansowego GPW.

Mimo niełatwego makrootoczenia gospodarczego i geopolitycznego GPW pozostaje przewidywalną spółką dywidendową. 5 sierpnia br. Giełda wypłaciła akcjonariuszom 115,0 mln zł dywidendy ze skonsolidowanego zysku za 2021 r. Dywidenda na poziomie 2,74 zł na akcję była wyższa 0,14 zł od pierwotnie planowanej
w polityce dywidendowej.

„Wideokomentarze GPW” zamieszczane są na oficjalnym koncie Giełdy na portalu YouTube GPW.

Grupa Kapitałowa GPW (GK GPW) prowadzi platformy obrotu akcjami, obligacjami skarbowymi i korporacyjnymi, instrumentami pochodnymi, energią elektryczną i gazem ziemnym oraz dostarcza indeksy i wskaźniki referencyjne, m.in. WIBID i WIBOR. W 2018 r. Agencja indeksowa FTSE Russell zakwalifikowała polski rynek kapitałowy do grona rynków rozwiniętych. Prowadzone przez GK GPW rynki są największymi w Europie Środkowej i Wschodniej.

Źródło: Spółka, #GPW

Zobacz także: GPW SA - notowania, wyniki finansowe, dywidendy, wskaźniki, akcjonariat

Śledź Strefę Inwestorów w Google News

Ostatnie wiadomości