Ryvu Therapeutics otrzyma od Europejskiego Banku Inwestycyjnego ponad 100 mln zł na badania i rozwój | StrefaInwestorow.pl
Obrazek użytkownika Wiadomości
17 sie 2022, 08:08

Ryvu Therapeutics otrzyma od Europejskiego Banku Inwestycyjnego ponad 100 mln zł na badania i rozwój

Europejski Bank Inwestycyjny (EBI) udzieli spółce Ryvu Therapeutics – zajmującej się odkrywaniem i rozwojem innowacyjnych małocząsteczkowych związków o potencjale terapeutycznym w onkologii – finansowania w wysokości 22 mln EUR (ponad 100 mln PLN). Środki te zostaną udostępnione przez EBI w ramach finansowania venture debt, dostosowanego do specyficznych potrzeb finansowych szybko rozwijających się, innowacyjnych firm. Finansowanie jest objęte gwarancją Europejskiego Funduszu na rzecz Inwestycji Strategicznych (EFIS), będącego częścią planu inwestycyjnego dla Europy.

Wiceprezes EBI Teresa Czerwińska powiedziała: – Finansowanie projektów w obszarze badań, rozwoju i innowacji jest jednym z priorytetowych działań Europejskiego Banku Inwestycyjnego. Znaczenie innowacji w dziedzinie biotechnologii objawiło się szczególnie silnie w okresie kryzysu pandemicznego. Cieszymy się, że możemy pomóc tak ambitnej spółce jak Ryvu Therapeutics, która ma już na swoim koncie znaczące sukcesy w dziedzinie opracowywania i rozwoju leków. Inwestycja EBI pozwoli wzmocnić potencjał i konkurencyjność Ryvu w obszarze badań, rozwoju i innowacji, co w ostatecznym rozrachunku przełoży się na korzyść dla pacjentów.

Innowacje, badania naukowe, gospodarka cyfrowa i rozwój kapitału ludzkiego to dla Grupy EBI kwestie priorytetowe. W 2021 roku inwestycje Grupy EBI w obszarze innowacji, gospodarki cyfrowej i rozwoju kapitału ludzkiego wyniosły na całym świecie 20,7 mld EUR, z czego 1,5 mld EUR trafiło do Polski (w 2020 roku kwota ta wynosiła 1,2 mld EUR).

Wsparcie EBI pomoże Ryvu w rozwoju projektów, których celem jest opracowanie nowatorskich terapii, będących odpowiedzią na niezaspokojone potrzeby medyczne w obszarze leczenia nowotworów hematologicznych i guzów litych, od etapu odkrywania aż do badań klinicznych.

Paweł Przewięźlikowski, Prezes Zarządu Ryvu Therapeutics S.A., powiedział: – Jesteśmy bardzo zadowoleni z otrzymania wsparcia od Europejskiego Banku Inwestycyjnego, który odgrywa tak istotną rolę w zapewnianiu pomocy finansowej innowacyjnym firmom, takim jak Ryvu, pracującym nad nowymi, potencjalnie ratującymi życie lekami. Bardzo dziękujemy Europejskiemu Bankowi Inwestycyjnemu za współpracę. Otrzymane fundusze pomogą przyspieszyć realizację projektów onkologicznych Ryvu, zarówno tych na wczesnych etapach rozwoju, jak i programów w fazie badań klinicznych, w tym projektu RVU120, który wykazuje wczesne oznaki skuteczności w leczeniu nowotworów hematologicznych i guzów litych.
 

Wiceprzewodniczący Komisji Europejskiej Valdis Dombrovskis powiedział: – Informacja o inwestycji EBI w spółkę Ryvu Therapeutics w ramach planu inwestycyjnego dla Europy to znakomita wiadomość dla budowy konkurencyjności Europy i jej pozycji jako ośrodka badań nad innowacjami, które zmieniają i ratują ludzkie życie. To dodatkowe wsparcie zostanie przeznaczone na odkrywanie, badania i rozwój innowacyjnych terapii leczenia pacjentów chorych na nowotwory. Inwestycja ta będzie również wspierać regionalną gospodarkę i przyczyni się do stworzenia nowych miejsc pracy dla osób wysoko wykwalifikowanych.

Spółka Ryvu Therapeutics, która prowadzi działalność badawczo-rozwojową w Krakowie, już teraz jest jednym z głównych pracodawców dla wysoko wykwalifikowanych naukowców w dziedzinie biotechnologii w całej Polsce. Dodatkowa inwestycja w krakowską spółkę przyczyni się do stworzenia nowych, wyspecjalizowanych miejsc pracy i będzie sprzyjać wzrostowi gospodarczemu w regionie.

Źródło: Spółka, #RVU

Zobacz także: Ryvu Therapeutics SA - notowania, wyniki finansowe, dywidendy, wskaźniki, akcjonariat

#rvu22

Śledź Strefę Inwestorów w Google News

Ostatnie wiadomości