Ryvu Therapeutics planuje w grudniu opublikować Prospekt | StrefaInwestorow.pl
Obrazek użytkownika Wiadomości
02 gru 2022, 09:09

Ryvu Therapeutics planuje w grudniu opublikować Prospekt

Ryvu Therapeutics (GPW:RVU), firma biotechnologiczna, której misją jest odkrywanie i rozwój nowych terapii z obszaru onkologii, planuje opublikować Prospekt związany z ofertą publiczną oraz zamiarem wprowadzenia i dopuszczenia akcji serii J do obrotu giełdowego niezwłocznie po zatwierdzeniu Prospektu przez Komisję Nadzoru Finansowego.

- Planowana oferta publiczna ma posłużyć do sfinansowania przedstawionych w sierpniu 2022 r. planów rozwoju Ryvu Therapeutics na lata 2022-2024. Już wkrótce zaprezentujemy inwestorom więcej szczegółów dotyczących oferty akcji serii J – mówi Paweł Przewięźlikowski, współzałożyciel, istotny akcjonariusz i Prezes Zarządu Ryvu Therapeutics.

Po publikacji Prospektu inwestorzy będą mogli się z nim zapoznać na stronie internetowej spółki oraz w celach informacyjnych na stronie firmy inwestycyjnej pośredniczącej w ofercie, Trigon Dom Maklerski.

W latach 2022-2024 Ryvu zamierza znacząco przyspieszyć realizację swojej misji. Plany rozwoju będą skupione na maksymalizacji wartości Spółki dla Akcjonariuszy:

  • szeroki rozwój RVU120,
  • wsparcie rozwoju SEL24 przez grupę Menarini,
  • koncentracja na projektach celujących w mechanizm syntetycznej śmiertelności w nowotworach,
  • przyspieszenie prac w portfolio projektów wczesnej fazy,
  • uzyskiwanie płatności z tytułu kolejnych kamieni milowych w trwających współpracach badawczo-rozwojowych,
  • co najmniej jedna nowa umowa partneringowa rocznie.

Plany rozwoju na lata 2022-2024 zakładają, że łączne nakłady finansowe wyniosą w tym okresie 454-610 mln zł, w zależności od decyzji o zakresie realizacji badań w poszczególnych projektach. Spółka planuje zabezpieczyć środki na realizację przedstawionych planów rozwoju z różnych źródeł (przyznane dotacje, oczekiwane kamienie milowe, nowe dotacje, gotówka, finansowanie dłużne, rynek kapitałowy), mając na celu zmniejszenie ryzyka dla Akcjonariuszy i zminimalizowanie ich ewentualnego rozwodnienia.

W drugiej połowie 2022 r. Spółka wykonała liczne działania, mające na celu zabezpieczenie finansowania m.in. ze źródeł: 1) oczekiwane płatności z tytułu kamieni milowych oraz dotacji – płatności wstępne z tytułu udzielenia licencji do firm Exelixis oraz BioNTech (łącznie 143 mln zł) oraz 2) finansowanie dłużne – umowa z Europejskim Bankiem Inwestycyjnym (104 mln zł).

Informacje nt. planowanej Oferty

Oferta publiczna Spółki będzie obejmowała nie więcej niż 4,765 mln nowych akcji serii J. Do zainwestowania 20 mln EUR w ramach oferty zobowiązała się europejska firma biotechnologiczna BioNTech. W związku z umownym zobowiązaniem Ryvu do przydziału akcji na rzecz BioNTech bez redukcji ich liczby, po przeprowadzeniu oferty inwestor ten może dysponować jednym z największych pakietów akcji Spółki.

Oferta będzie realizowana z wyłączeniem prawa poboru, jednak akcjonariuszom Spółki będzie przysługiwało prawo pierwszeństwa, uprawniające do objęcia akcji w ofercie przed innymi inwestorami, w liczbie umożliwiającej utrzymanie udziału akcjonariuszy Spółki w kapitale zakładowym, na poziomie z Dnia Rejestracji, który to dzień zostanie wskazany w Prospekcie i będzie przypadał po publikacji Prospektu.

Warunki oferty akcji serii J zostaną przedstawione w Prospekcie.

Funkcję Firmy Inwestycyjnej i Globalnego Koordynatora będzie pełnić Trigon Dom Maklerski, a funkcję współprowadzącego księgę popytu Biuro Maklerskie mBank. Planowane jest również utworzenie szerokiego konsorcjum dystrybucyjnego domów maklerskich na potrzeby obsługi inwestorów indywidualnych.

Doradcą Prawnym Spółki w projekcie jest Chabasiewicz Kowalska i Wspólnicy.
 

O spółce Ryvu Therapeutics:

Ryvu Therapeutics jest polską firmą biotechnologiczną, rozwijającą innowacyjne małocząsteczkowe związki o potencjale terapeutycznym w onkologii. Projekty Ryvu, oparte na bogatej wiedzy z zakresu biologii nowotworów, są rozwijane w ramach prowadzonej platformy badawczo-rozwojowej i skupiają się na nowych celach onkologicznych w obszarze inhibitorów kinaz, syntetycznej śmiertelności i immunoonkologii.

Najbardziej zaawansowanym projektem spółki, do którego posiada ona pełnię praw, jest RVU120 – pierwszy w swojej klasie, małocząsteczkowy inhibitor CDK8/CDK19, znajdujący się obecnie w fazie I badania klinicznego u pacjentów z ostrą białaczką szpikową (AML) lub zespołem mielodysplastycznym wysokiego ryzyka (HR-MDS) oraz w badaniu fazy I/II w terapii guzów litych. Drugim klinicznym projektem spółki jest SEL24 (MEN1703), dualny inhibitor kinaz PIM/FLT3, będący aktualnie w fazie II badania klinicznego u pacjentów z oporną lub nawrotową postacią ostrej białaczki szpikowej (AML). Na mocy zawartej umowy licencyjnej projekt jest rozwijany przez Grupę Menarini. W swojej historii Ryvu Therapeutics podpisało 11 umów partneringowych i licencyjnych z międzynarodowymi firmami, m.in. BioNTech, Exelixis, Galapagos, Menarini Group oraz Merck.

Spółka Ryvu Therapeutics została założona w 2007 r., a jej siedziba znajduje się w Krakowie. Ryvu Therapeutics S.A. jest notowane na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie oraz wchodzi w skład indeksu sWIG80.

Źródło: Spółka, #RVU

Zobacz także: Ryvu Therapeutics SA - notowania, wyniki finansowe, dywidendy, wskaźniki, akcjonariat

#rvu22

Śledź Strefę Inwestorów w Google News

Ostatnie wiadomości