Grupa R22 przedstawia plany wobec cyber_Folks: program motywacyjny i podwojenie zysku EBITDA do kwoty 100 mln zł w 2026 roku | StrefaInwestorow.pl
Obrazek użytkownika Wiadomości
09 lut 2023, 09:03

Grupa R22 przedstawia plany wobec cyber_Folks: program motywacyjny i podwojenie zysku EBITDA do kwoty 100 mln zł w 2026 roku

Kluczowi pracownicy cyber_Folks, spółki zależnej Grupy R22, zostaną objęci programem motywacyjnym. ESOP (Employee Stock Option Plan) podzielony jest na część lojalnościową (rozliczaną według stażu pracy) oraz motywacyjną (uzależnioną od realizacji celów ekonomicznych oraz indywidualnych). Założenia co do celów ekonomicznych obejmują m.in. konsekwentny wzrost wyników cyber_Folks, w tym osiągnięcia 100 mln zł EBITDA w 2026 r. W programie objętych zostanie maksymalnie 250 tys. akcji cyber_Folks stanowiące 1,11% kapitału zakładowego tej spółki.

Program akcji pracowniczych został podzielony na program lojalnościowy skierowany do szerokiego grona pracowników cyber_Folks oraz program motywacyjny dla kluczowych pracowników firmy. Łącznie obejmie on prawie 100 osób.

Do uczestnictwa uprawnione są osoby, których staż pracy w tej spółce, w chwili przyznawania rocznej premii ESOP, wyniesie co najmniej 3 lata.

- Celem programu lojalnościowego jest docenienie najbardziej doświadczonej kadry pracowników. Jesteśmy świadomi, że w dużej mierze to właśnie im zawdzięczamy dynamiczny wzrost firmy w ostatnich latach, co potwierdzają osiągane przez segment hostingu wyniki finansowe. Od teraz pracownicy cyber_Folks staną się współwłaścicielami firmy. Wierzymy, że taka inicjatywa jeszcze bardziej zwiększy motywację oraz efektywność kadry, co zaprocentuje w przyszłości – komentuje Jakub Dwernicki, prezes zarządu R22.

Druga część programu motywacyjnego przeznaczona jest dla kluczowych managerów, a przyznanie akcji zależne będzie od wypełnienia celów ekonomicznych oraz indywidualnych. Ekonomiczny cel spółki zakłada konsekwentny wzrost EBITDA i osiągniecie konkretnych poziomów tego wyniku w poszczególnych latach.

Jednym z założeń co do celów ekonomicznych programu motywacyjnego jest m.in. osiągnięcie w 2026 r. 100 mln zł EBITDA skorygowanej o program motywacyjny oraz zdarzenia jednorazowe. EBITDA cyber_Folks wzrosła w trzecim kwartale 2022 roku o 21% w stosunku do analogicznego okresu 2021 roku. Program motywacyjny zakłada utrzymanie tempa wzrostu, które jest znacząco wyższe od prognoz rynkowych dla segmentu hostingu. Cele spółki zawarte w programie ESOP uwzględniają tylko wzrost organiczny. W przypadku ewentualnych przejęć, cele EBITDA będą korygowane o historyczne wyniki spółek przejmowanych. 

Maksymalna pula podstawowa dla kluczowych managerów cyber_Folks została określona na poziomie 140 tys. uprawnień.

- Cel jaki sobie postawiliśmy jest ambitny, ale biorąc pod uwagę nasze plany rozwoju i dotychczasowe tempo wzrostu segmentu, absolutnie osiągalny. Baza klientów cyber_Folks oraz średni przychód na użytkownika stale się powiększają, co potwierdzają nasze wyniki historyczne. W perspektywie lat mówimy również o możliwości dosprzedaży kolejnych usług, szczególnie w sektorze e-commerce, który rozwija się niezwykle dynamicznie – dodaje Jakub Dwernicki, prezes zarządu R22.

Cały program obejmuje przyznanie maksymalnie 250 tys. akcji cyber_Folks stanowiących 1,11% kapitału zakładowego, w tym 68 tys. akcji przewidziano do puli rezerwowej.

- Widzimy w segmencie hostingu bardzo duże perspektywy wzrostu, stąd ambitne założenia programu motywacyjnego. Mamy wszelkie przesłanki, aby uważać, że postawione cele zostaną spełnione. Już dawno wyszliśmy z wąskich ram firmy dostarczającej tylko domeny oraz hosting. Mamy szerokie portfolio produktów do upsellu oraz cross sellu wśród Grupy, co wyróżnia nas na tle zarówno lokalnej jak i globalnej konkurencji. Podwojenie wyniku EBITDA za trzy lata pokazuje, jak duży potencjał widzimy w tej części naszej działalności – komentuje Robert Stasik, CFO w Grupie R22.

- Patrząc na obecną wycenę składników Grupy R22, w szczególności na ile wyceniany jest sam pakiet jaki posiadamy w Vercomie oraz jak duży potencjał ma przed sobą cyber_Folks, widać wyraźnie jak niedowartościowany jest obecny kurs R22 – mówi Robert Stasik.

Segment hostingu stale rośnie. Za 9 miesięcy ubiegłego roku cyber_Folks wygenerował przychody ze sprzedaży w wysokości prawie 91 mln zł, co stanowiło 21,8% wzrost rdr., EBITDA osiągnęła wartość ponad 36 mln zł (+20,8% rdr). Ponadprzeciętna poprawa wyników spowodowana był m.in. wzrostem marżowości oraz przychodu na użytkownika. cyber_Folks obecnie koncentruje się na pozyskiwaniu nowych klientów, w szczególności z segmentu e-commerce. Grupa posiada około 220 tys. klientów hostingowych i 390 tys. domen.

O Grupie R22:

R22 to dynamicznie rozwijająca się grupa spółek technologicznych, która zyskała zaufanie ponad 300 tys. klientów, generując ponad 350 mln PLN przychodów rocznie. Poprzez bogatą ofertę 360°, R22 kompleksowo wspiera małe, średnie i duże przedsiębiorstwa w ich obecności w Internecie, automatyzacji procesów biznesowych, komunikacji, marketingu i sprzedaży. Portfolio Grupy koncentruje się na skalowalnych produktach w modelu abonamentowym. R22 dostarcza produkty w ramach całego łańcucha wartości – od tworzenia własnych rozwiązań, przez ich utrzymanie od strony technologicznej, po kompleksową sprzedaż i obsługę klienta.

Źródło: Spółka, #R22

Zobacz także: R22 SA - notowania, wyniki finansowe, dywidendy, wskaźniki, akcjonariat

Śledź Strefę Inwestorów w Google News

Ostatnie wiadomości