Pure Biologics chce relatywnie szybko znaleźć partnera do rozwoju przynajmniej jednego projektu (wywiad) | StrefaInwestorow.pl
Obrazek użytkownika Wiadomości
20 mar 2023, 12:04

Pure Biologics chce relatywnie szybko znaleźć partnera do rozwoju przynajmniej jednego projektu (wywiad)

Pure Biologics intensyfikuje rozmowy dotyczące komercjalizacji i chce relatywnie szybko znaleźć partnera, który współfinansowałby przynajmniej jeden z jego projektów - poinformował PAP Biznes prezes spółki, Filip Jeleń.

"Rozszerzamy rozmowy dotyczące komercjalizacji widząc, że wyniki badań in vitro, które uzyskujemy są na tyle atrakcyjne, że mogą zainteresować potencjalnych partnerów. To plan na kolejne miesiące – negocjować umowy w oparciu o napływające wyniki z wczesnego etapu, które potwierdzają efektywność naszych cząsteczek. Relatywnie szybko chcielibyśmy znaleźć partnera do rozwoju przynajmniej jednego z naszych projektów” – powiedział prezes.

"Zgodnie z zapowiedziami, w najbliższych tygodniach planujemy określić kandydatów do dalszego rozwoju klinicznego w projektach PB003 i PB004 oraz zakończyć etap B+R w tych projektach. Na pewno chcielibyśmy też przedstawić rynkowi podsumowanie przeglądu opcji strategicznych, i to, w jaki sposób zamierzamy sfinansować dalszy rozwój. Naszym celem do końca pierwszego półrocza jest przygotowanie pakietu dla potencjalnych partnerów, obejmującego właśnie zidentyfikowane cząsteczki wiodące, wyniki badań koncepcyjnych na zwierzętach i zabezpieczenie własności intelektualnej. Z prowadzonych rozmów wynika, że właśnie tego od nas oczekują” – dodał.

Jak wyjaśnił, preferowanym przez zarząd scenariuszem byłby partner współfinansujący rozwój projektu.

"Mamy bardzo dobrze zdefiniowany plan na rozwój cząsteczek do fazy I, mamy też część środków na realizację projektów pozyskanych z dotacji, więc potrzebujemy stabilnego partnera, który współfinansowałby projekt. Płatności z upfrontów mogłyby wzmocnić naszą pozycję gotówkową” – powiedział Jeleń.

Pure Biologics jest firmą biofarmaceutyczną koncentrującą się na odkrywaniu i rozwijaniu leków biologicznych oraz opracowywaniu terapii pozaustrojowych. W obszarze immunoonkologii spółka rozwija projekty PB003 i PB004.

SPÓŁKA CHCE POZYSKAĆ ŚRODKI GŁÓWNIE NA PROJEKTY PB003 I PB004

O rozpoczęciu przeglądu opcji strategicznych w obszarze rozwiązań finansowych Pure Biologics poinformował w połowie lutego. Jak wówczas podawano, zgodnie z harmonogramem, spółka planuje badania fazy 0 dla obu projektów w 2023 r., a rozpoczęcie fazy I w 2024 r. Potrzeby gotówkowe na kontynuację realizacji planów strategicznych w latach 2023-24 spółka oszacowała na 70-110 mln zł, a jednym ze scenariuszy pozyskania finansowania może być emisja akcji.

"Środki chcemy pozyskać głównie na projekty PB003, z dwiema równolegle rozwijanymi cząsteczkami, i PB004. To środki na dwa lata – tak, abyśmy mogli zrealizować fazę I w tych projektach. Oba są obecnie na podobnym etapie i chcemy, by weszły do fazy 0 jednocześnie – pod koniec tego roku, a od połowy przyszłego roku zacząć przygotowania do pełnej fazy I, która rozpoczęłaby się na koniec 2024 r. Takie podejście gwarantuje nam liczne synergie kosztowe” – powiedział prezes.

Zaznaczył, że emisja nie jest jednak jedynym zakładanym przez zarząd scenariuszem umożliwiającym pozyskanie finansowania.

"Liczymy na to, że w oparciu o zaraportowany term sheet uda nam się pozyskać kapitał dłużny konwertowalny na akcje, równolegle rozmawiamy z potencjalnymi partnerami w sprawie komercjalizacji i współfinansowania projektów. Za wcześnie, żeby cokolwiek zadeklarować, ale rozmowy te w ostatnim czasie mocno się ożywiły” – dodał Jeleń.

W piątek Pure Biologics poinformował o zawarciu term sheet z podmiotem, który miałby udostępnić spółce finansowanie w formie pożyczki konwertowalnej na akcje spółki nowej emisji. Pożyczka w wysokości 12 mln zł miałaby być udzielona na dwa lata. Jak podano w komunikacie, inwestor nie wyklucza dalszego zaangażowania w rozwój spółki, aby z pozycji inwestora strategicznego zaspokoić potrzeby finansowe i kapitałowe w 2023 r.

"W ramach przeglądu opcji strategicznych udało nam się wykonać pierwszy krok na drodze do zaspokojenia potrzeb finansowych spółki. Będziemy informowali o postępach w tym zakresie. Bardzo mocno koncentrujemy się na tym obszarze" – powiedział Jeleń.

ACRX to europejska firma zajmująca się dystrybucją praw do transmisji telewizyjnych oraz będąca inwestorem w takich obszarach jak nowe technologie, aplikacje internetowe i biotechnologia.

Na realizację projektów Pure Biologics pozyskał także dofinansowanie z Agencji Badań Medycznych.

W lutowym komunikacie spółka informowała, że przy konserwatywnych założeniach jej ówczesny stan gotówki wskazywał na konieczność pozyskania środków finansowych w horyzoncie około pięciu miesięcy.

"Informacja o przeglądzie opcji strategicznych ma charakter formalny i sygnalizuje ponowną analizę strategicznego podejścia do źródeł i sposobu finansowania głównych kierunków dalszego rozwoju projektów spółki. Nie informowaliśmy jeszcze o zwołaniu walnego zgromadzenia w przedmiocie podwyższenia kapitału. Należy więc zakładać, że synchronizujemy ten termin w czasie z optymalnym rozwiązaniem tworzącym sposób finansowania dla naszych projektów” – powiedział prezes.

W grudniu 2022 r. Pure Biologics przeprowadziło subskrypcję akcji serii G oraz H, której łączna wartość brutto wyniosła 19,2 mln zł. Środki pozyskane przez spółkę w związku z objęciem akcji nowej emisji miały zapewnić finansowanie realizacji celów strategicznych 2023.

"W ciągu całego zeszłego roku obserwowaliśmy pogarszanie się sentymentu do branży biotechnologicznej, rynek makro też nie napawał optymizmem, ale ciągle możliwe wydawało się uzyskanie finansowania dla całego portfela projektów. Zrobiliśmy w zeszłym roku istotne postępy naukowe w naszych pracach badawczych, udało nam się zabezpieczyć kilkadziesiąt milionów złotych w nowych grantach na rozwój strategicznych projektów, jednak pozyskane w grudniowej rundzie środki okazały się niewystarczające, by w pełni realizować ambitne cele, które sobie postawiliśmy. Projekty spółki są bardzo perspektywiczne, a blisko 100 mln zł nierozwadniającego kapitału na ich rozwój istotnie ogranicza ryzyko inwestorów. Do ich realizacji potrzebujemy jednak adekwatną ilość kapitału własnego, zarówno na wkład własny, jak i finansowanie bieżących wydatków, które dopiero z kilkumiesięcznym opóźnieniem są refinansowane z dotacji” – powiedział Jeleń.

"Stanęliśmy przed decyzją, czy chcemy ograniczyć nasze cele i np. wybrać jeden projekt do dalszej realizacji, czy jednak pracować nad kilkoma projektami, które mają obiecujące wyniki. To jeden z powodów rozpoczęcia przeglądu opcji strategicznych. Każdy z projektów lekowych jest obarczony jakimś ryzykiem, więc ograniczanie się do jednego nie wydaje się racjonalne. Nie chcemy też marnować tego potencjału, który dotychczas udało się nam zbudować” – dodał.

WPROWADZENIE DO PORTFOLIO PROJEKTÓW WCZESNYCH FAZ PO UZYSKANIU FINANSOWANIA DLA DOTYCHCZASOWYCH PROJEKTÓW

Portfolio Pure Biologics, poza obszarem immunoonkologii, obejmuje także segment terapii pozaustrojowych, w ramach którego spółka rozwija filtry biomolekularne oparte o aktywne aptamery.

W ocenie prezesa, rozdzielenie tych dwóch segmentów jest istotne, zwłaszcza przy rozmowach o współpracy.

"Gdyby część naszej działalności miała być przedmiotem zainteresowania partnera, to lepiej, żeby koncentrowała się na konkretnym obszarze – tutaj dobrym rozwiązaniem jest np. wydzielenie spółki celowej, bo pozwala też na pozyskanie niezależnego finansowania dla projektu” – powiedział.

W grudniu Pure Biologics utworzył spółkę Doto Medical w celu przyspieszonej komercjalizacji projektu z portfolio aptamerowego - PB103. Jest on realizowany we współpracy z holenderską spółką Relitech BV i ma na celu rozwój urządzenia medycznego dla pacjentów z przewlekłą chorobą nerek.

"To dobrze rokujący projekt, w którym jeszcze w tym roku chcielibyśmy testować pierwszy prototyp” – dodał prezes.

Jak poinformował, jeśli spółce uda się rozpocząć realizację badań w projektach PB003 i PB004 zgodnie z założonym harmonogramem, Pure Biologics chciałby odnowić portfolio i wprowadzić do niego nowe projekty wczesnych faz.

"Będzie to możliwe, gdy uzyskamy finansowanie dla dotychczasowych projektów. Chcielibyśmy zapewnić sobie taki odtwarzalny model działania. Natomiast dziś koncentrujemy się na tym, aby zabezpieczyć rozwój naszych strategicznych aktywów” – dodał.

Dominika Antoniak

(PAP Biznes), #PUR

doa/ gor/

Zobacz także: Pure Biologics SA - notowania, wyniki finansowe, dywidendy, wskaźniki, akcjonariat

Śledź Strefę Inwestorów w Google News

Ostatnie wiadomości