Grupa Sanok Rubber podsumowuje 2022 rok | StrefaInwestorow.pl
Obrazek użytkownika Wiadomości
24 mar 2023, 09:20

Grupa Sanok Rubber podsumowuje 2022 rok

Notowany na GPW globalny dostawca elementów gumowych i gumowo-metalowych dzięki podjętym działaniom optymalizacyjnym ma za sobą bardzo dobry kwartał i cały rok, notując rekordowe przychody, wzrost operacyjnego cash flow i porównywalnej marży EBITDA. Perspektywy rynkowe na kolejne kwartały Zarząd ocenia pozytywnie.

Wybrane skonsolidowane dane finansowe:

Sanok

Grupa Sanok Rubber Company przekroczyła poziom 350 mln zł przychodów w czwartym kwartale 2022 roku (+22% rdr), notując tym samym najwyższy historycznie obrót przypisany ostatnim trzem miesiącom roku kalendarzowego. W porównaniu do czwartego kwartału 2021 roku, wynik EBITDA wzrósł o 324%, do blisko 30 mln zł, a rezultat na poziomie netto został poprawiony o ponad 20 mln zł. Grupa wygenerowała również ponad dwukrotnie wyższą gotówkę z działalności operacyjnej (41,3 mln zł). W rezultacie cały rok 2022 był dla Grupy Sanok Rubber udanym okresem, w którym zanotowała rekordowe blisko 1,4 mld zł przychodów. Raportowaną zyskowność obniżyło zdarzenie o charakterze jednorazowym, jakim był efekt wyłączenia spółki zależnej QMRP z konsolidacji (-13,8 mln zł na poziomie operacyjnym). W rezultacie oczyszczony z tego księgowego, niegotówkowego zdarzenia wynik EBITDA wzrósł o 29% rdr, do prawie 133 mln zł, a zysk operacyjny powiększył się o 79%, do 71,2 mln zł.

- Wyniki roku 2022 bardzo nas cieszą, szczególnie że był to okres wielu wyzwań ze strony kosztowej i niestabilności otoczenia. Udowodniliśmy, że potrafimy działać elastycznie i stabilnie dla klientów, generując wartość dla akcjonariuszy. Choć dla naszej branży wyzwania pozostają aktualne, szczególnie dla segmentu budownictwa, to
długookresowo nasze perspektywy rozwoju oceniamy pozytywnie – wskazuje Piotr Szamburski, Prezes Zarządu Sanok Rubber Company S.A.

W 2022 roku Grupa Sanok Rubber zanotowała wzrost sprzedaży we wszystkich segmentach działalności (motoryzacja, mieszanki gumowe, przemysł, budownictwo, sanatoria). Segment budownictwa praktycznie obronił wynik EBITDA poprzedniego roku, podczas gdy wszystkie pozostałe segmenty zanotowały wzrost zysku na poziomie EBITDA w ujęciu rok do roku, najmocniej segment motoryzacyjny.

Na koniec września br. Grupa Sanok Rubber posiadała blisko 92 mln zł gotówki, mimo iż wydatkowała w ramach wydatków na środki trwałe i wartości niematerialne 77 mln zł (+97% rdr). Spółka konsekwentnie prezentuje stabilnie dobrą sytuację finansową.

- W 2022 roku wypracowaliśmy 92 mln zł dodatnich przepływów pieniężnych z działalności operacyjnej. Konsekwentnie utrzymujemy bezpieczne poziomy wskaźników, przykładowo wskaźnik długu netto do EBITDA obniżyliśmy do rekordowo niskiego poziomu 0,9. Prowadzimy rozważną politykę finansową, kontynuując monitorowanie kosztów i optymalizację procesów w całej Grupie, co jest również zbieżne z naszymi celami strategicznymi – podkreśla Piotr Dołęga, Członek Zarządu ds. Finansowych w Sanok Rubber Company S.A.

W zaprezentowanych w czerwcu 2022 roku strategicznych kierunkach rozwoju do roku 2025 Grupa Sanok Rubber wskazała cele w postaci (1) wzrostu efektywności biznesowej z koncentracją na segmentach i produktach o wyższych marżach, (2) wzrostu skali działania i wyników finansowych, (3) zrównoważonej dywersyfikacji z potencjalnym wygaszaniem najmniej rentownych działalności w celu przyspieszenia rozwoju obszarów o wyższej marży i dobrych perspektywach.

O spółce Sanok Rubber:

Sanok Rubber Company (do 2015 r. jako Stomil Sanok) to producent i dostawca wyrobów gumowych, gumowo- metalowych i gumowo-tworzywowych z blisko 90-letnią tradycją. Produkty ze względu na technologie wytwarzania można podzielić na artykuły formowe, artykuły wytłaczane, pasy klinowe i mieszanki gumowe. Sprzedaż realizowana jest globalnie, a wyroby wykorzystywane są w:


• motoryzacji (systemy uszczelnień karoserii, systemy antywibracyjne),


• budownictwie (uszczelki stolarkowe, uszczelki samoprzylepne), a także  przemyśle (pasy klinowe, wyroby dla farmacji, wyroby dla AGD).


Od 1997 roku Sanok RC jest spółką notowaną na rynku głównym GPW.

Źródło: Spółka, #SNK

Zobacz także: Sanok Rubber Company SA - notowania, wyniki finansowe, dywidendy, wskaźniki, akcjonariat

Śledź Strefę Inwestorów w Google News

Ostatnie wiadomości