Sescom z 93-proc. wzrostem EBITDA w I półroczu 2022/23 | StrefaInwestorow.pl
Obrazek użytkownika Wiadomości
03 lip 2023, 09:00

Sescom z 93-proc. wzrostem EBITDA w I półroczu 2022/23

Sescom w I półroczu roku obrotowego 2022/23 (październik 2022 r. – marzec 2023 r.) wypracowała 93,9 mln zł przychodów ze sprzedaży, co oznacza 22-proc. wzrost w ujęciu rok do roku. W analizowanym okresie wynik EBITDA wyniósł 8,1 mln zł, czyli o 93 proc. więcej rok do roku. Zysk netto urósł z kolei do 3,4 mln zł z poziomu 38 tys. zł w analogicznym okresie poprzedniego roku.

Powyższe wyniki nie uwzględniają rezultatów wypracowanych przez przejętą w kwietniu bieżącego roku brytyjską firmę PCB Technical Solutions Limited (PCB), która w konsolidacji zostanie uwzględniona począwszy od III kwartału roku obrotowego 2022/23 Sescom. Wzrost wartości sprzedaży po nabyciu brytyjskiej spółki widać natomiast w maju, kiedy sprzedaż skonsolidowana Sescom wzrosła o 79 proc. rok do roku do poziomu 19,95 mln zł.

Za 18 proc. przychodów grupy Sescom w tym miesiącu odpowiadała spółka PCB.

- Za nami udane pierwsze półrocze trwającego roku obrotowego. Tylko na bazie rozwoju organicznego osiągnęliśmy znaczące wzrosty zarówno przychodów, jak i EBITDA oraz zysku netto. Wstępne wyniki sprzedaży za maj – 79-proc. wzrost, do blisko 20 mln zł sprawiają, że z optymizmem patrzymy na kolejne kwartały. Począwszy od III kwartału konsolidować będziemy wyniki PCB, co powinno dodatkowo wzmocnić wyniki przyszłych okresów. Koncentrujemy się na utrzymaniu korzystnych wskaźników rentowności oraz procesie włączania PCB w nasze struktury, który przebiega pomyślnie i bez zakłóceń. - komentuje Sławomir Halbryt, prezes Sescomu.

Dzięki akwizycji PCB Sescom w kolejnych okresach spodziewa się znaczącego wzrostu liczby realizowanych prac w Wielkiej Brytanii, co wpłynie na strukturę geograficzną wykonanych zleceń, jak również przyczyni się do wzrostu udziału działalności poza Polską w ogólnej liczbie aktywności serwisowych grupy. Nabycie spółki w Wielkiej Brytanii ma przybliżyć Sescom do realizacji wyznaczonego w strategii firmy celu finansowego: osiągnięcia skorygowanej EBITDA segmentu Facility Management na poziomie 35 mln zł w roku obrotowym 2024/2025.

- Po zrealizowaniu transakcji nabycia PCB Technical Solutions Limited kontynuujemy zarówno projekty mające na celu dalszy rozwój organiczny, jak i działania w ramach planu fuzji i przejęć. Kolejnych potencjalnych celów szukamy na rynkach: Niemiec, Holandii, Hiszpanii, Francji i Włoch. Otwieramy się również na projekty M&A w Polsce, które mogą wnieść istotną wartość dodaną w postaci zwiększenia obecnych zdolności operacyjnych grupy w obszarze usług technicznych. – dodaje prezes Halbryt.

Na koniec marca 2023 r. Sescom dysponował 16,1 mln zł środków pieniężnych. Grupa ma komfortową sytuację, jeśli chodzi o poziom długu. Wskaźnik przedstawiający stosunek długu netto do EBITDA z ostatnich 12 miesięcy na koniec marca 2022 r. wynosił -0,52, co oznacza, że Sescom posiada nadwyżkę gotówki nad zobowiązaniami finansowymi.

W I półroczu 2022/23 koszty rodzajowe grupy wzrosły o 19 proc. rok do roku, do 89,6 mln zł. Jest to konsekwencja wzrostu kosztów pracy, a także pozostałych zasobów, jak materiały czy energia, co ma bezpośredni związek z wysoką inflacją. Ponadto, Sescom ponosi koszty działania segmentu wodorowego, który kontynuuje działania rozwojowe, ale nie osiągnął jeszcze progu rentowności.

O spółce Sescom:

Sescom to notowana od 2018 roku na głównym parkiecie GPW spółka świadcząca usługi technicznego Facility Management w 24 krajach Europy. Wykorzystuje i integruje autorskie i zewnętrzne technologie oraz ustandaryzowane rozwiązania techniczne do zarządzania majątkiem trwałym i infrastrukturą techniczną obiektów rozproszonych. Dzięki ponad 14 letniemu doświadczeniu Sescom gwarantuje swoim klientom m. in. z branży retail, logistycznej i real estate efektywność techniczną na wszystkich etapach cyklu życia obiektu. Sescom przygotowuje klientów na wyzwania przyszłości, rozwiązując jednocześnie wyzwania bieżącej działalności. Działalność FM-ową spółka uzupełnia poprzez projekty związane z technologiami wodorowymi. Stale aktualizuje model zarządzania i wartość oferowaną ponad 60 klientom międzynarodowym i ich ponad 40 000 placówkom w całej Europie.

Źródło: Spółka, #SES

Zobacz także: Sescom SA - notowania, wyniki finansowe, dywidendy, wskaźniki, akcjonariat

Śledź Strefę Inwestorów w Google News

Ostatnie wiadomości