GPW: w sprawie dopuszczenia do obrotu giełdowego na Catalyst obligacji na okaziciela serii P1 spółki KREDYT INKASO S.A. | StrefaInwestorow.pl
Obrazek użytkownika Wiadomości
01 gru 2023, 18:14

GPW: w sprawie dopuszczenia do obrotu giełdowego na Catalyst obligacji na okaziciela serii P1 spółki KREDYT INKASO S.A.

Uchwała Nr 1312/2023 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 1 grudnia 2023 r. w sprawie dopuszczenia do obrotu giełdowego na Catalyst obligacji na okaziciela serii P1 spółki KREDYT INKASO S.A.

§ 1

Na podstawie § 3 ust. 1 i 7, § 3a ust. 1 i 2, § 5 oraz § 8 ust. 1 i 2 Regulaminu Giełdy, Zarząd Giełdy postanawia dopuścić do obrotu giełdowego na rynku podstawowym do 15.000 (piętnastu tysięcy) obligacji na okaziciela serii P1 spółki KREDYT INKASO S.A., o wartości nominalnej 1.000 zł (jeden tysiąc złotych) każda z dniem rejestracji tych obligacji przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

kom amp/

Zobacz także: Kredyt Inkaso SA - notowania, wyniki finansowe, dywidendy, wskaźniki, akcjonariat

Śledź Strefę Inwestorów w Google News

Ostatnie wiadomości