Kalendarium rynku kapitałowego GPW 2024-02-29 | StrefaInwestorow.pl
Obrazek użytkownika Wiadomości
29 lut 2024, 07:04

Kalendarium rynku kapitałowego GPW 2024-02-29

Kalendarium rynku kapitałowego GPW 2024-02-29

CZWARTEK, 29 LUTEGO

10:00 - COMPERIA - Nadzwyczajne walne zgromadzenie

Warszawa. W sprawie wyrażenia zgody na rozporządzenie zorganizowaną częścią przedsiębiorstwa spółki przeznaczoną do prowadzenia portalu Telepolis.pl, ustalenia wynagrodzenia członków RN.

13:00 - TOWERINVT - Nadzwyczajne walne zgromadzenie

Warszawa. W sprawie podwyższenia kapitału zakładowego poprzez emisjęj, w drodze subskrypcji zamkniętej (z zachowaniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy),akcji serii D, ustalenia dnia 14. 03.2024 r. jako dnia prawa poboru akcji serii D, dematerializacji akcji serii D oraz ubiegania się o dopuszczenie i wprowadzenie akcji serii D do obrotu na rynku regulowanym.

- APATOR - Wprowadzenie do obrotu

Wprowadzenie do obrotu giełdowego na Głównym Rynku GPW 4.876 akcji zwykłych na okaziciela serii A spółki APATOR S.A.

- WIRTUALNA - Wprowadzenie do obrotu

Wprowadzenie do obrotu giełdowego na Głównym Rynku GPW 6.041 akcji zwykłych na okaziciela serii D i 3.797 akcji F spółki WIRTUALNA POLSKA HOLDING S.A.

PONIEDZIAŁEK, 4 MARCA

- SYNEKTIK - Dzień dywidendy

Dywidenda w wysokości 3,03 PLN na akcję.

WTOREK, 5 MARCA

12:00 - MIRACULUM - Nadzwyczajne walne zgromadzenie

Warszawa. W sprawie m.in. dalszego istnienia spółki, podwyższenia kapitału zakładowego spółki w drodze emisji akcji serii Z, zmian w radzie nadzorczej.

- ZREMB - Wprowadzenie do obrotu

Wprowadzenie do obrotu giełdowego na Głównym Rynku GPW 561.455 akcji zwykłych na okaziciela serii I oraz 700.000 akcji serii J spółki ZAKŁAD BUDOWY MASZYN „ZREMB – CHOJNICE” S.A.

ŚRODA, 6 MARCA

10:00 - GIGROUP - Nadzwyczajne walne zgromadzenie

Warszawa. W sprawie połączenia spółki z "Industry Personnel Services" Sp. z o.o. i Gi Group Service Sp. z o.o.. wraz z wyrażeniem zgody na plan połączenia tych spółek.

11:00 - DIGITREE - Nadzwyczajne walne zgromadzenie

Warszawa. W sprawie powołania członka rady nadzorczej.

12:00 - ABPL - Zwyczajne walne zgromadzenie

12:00 - PEKABEX - Nadzwyczajne walne zgromadzenie

Warszawa. W sprawie połączenia spółek.

(PAP)

Śledź Strefę Inwestorów w Google News

Ostatnie wiadomości