Przychody Asbisu w IV kw. wzrosły, ale zyski spadły; wyniki pod wpływem wyjścia z Rosji | StrefaInwestorow.pl
Obrazek użytkownika Wiadomości
29 lut 2024, 07:20

Przychody Asbisu w IV kw. wzrosły, ale zyski spadły; wyniki pod wpływem wyjścia z Rosji

Asbis miał w IV kw. 2023 r. 893,3 mln USD przychodów, co oznacza wzrost rdr o 14,5 proc., a EBIT spadł o 8,8 proc. rdr do 34,7 mln USD. Zysk netto, bez uwzględnienia rezerw, wyniósł 27,1 mln USD, a po uwzględnieniu rezerw 2,1 mln USD, w porównaniu do 28,7 mln USD rok wcześniej - poinformował Asbis w raporcie.

"Z optymizmem patrzymy na rok 2024. Oczekujemy stabilizacji rynków, choć zdajemy sobie sprawę, że jest to dość optymistyczne założenie. Uważamy, że presja inflacyjna będzie niższa, a nastroje konsumentów poprawią się. W Asbis mamy wiele obszarów wzrostu, takich jak robotyka i już ugruntowane rynki, takie jak Azja Środkowa, Europa Zachodnia i Afryka. Nasz cel jest jasny i jest to rozwój organiczny poprzez doskonałość operacyjną" - napisano w raporcie.

Jak podał dystrybutor, deweloper i dostawca produktów, rozwiązań i usług IT oraz IoT najważniejszym wydarzeniem mającym wpływ na wyniki spółki w czwartym kwartale oraz w całym 2023 r. była sprzedaż spółki zależnej Asbis w Rosji i całkowite zamknięcie działalności spółki w tym kraju.

Asbis poinformował, że wyjście z Rosji wpłynęło negatywnie na zysk netto spółki za 2023 r., obniżając go o około 25 mln USD, co związane jest z rozliczeniem straty na różnicach kursowych w wysokości 11,5 mln USD oraz odpisu z tytułu utraty wartości w wysokości 13,5 mln USD (w tym straty na sprzedaży 1,2 mln USD).

Spółka ocenia, że nie istnieje żadne inne ryzyko związane z wyjściem z Rosji.

"Spółka uważa temat Rosji za zamknięty. Dokonane odpisy nie mają żadnego wpływu na bieżącą działalność spółki Asbis" - dodano.

W czwartym kwartale marża zysku brutto spadła do 8,33 proc. z 9,06 proc. przed rokiem.

W całym 2023 r. Asbis osiągnął przychody na poziomie 3.061,2 mln USD (wzrost o 13,8 proc. rdr) i osiągnął zysk netto po opodatkowaniu w wysokości 78 mln USD bez rozwiązania rezerwy z przeliczenia walut i rezerwy na należności (53 mln USD po tych jednorazowych odpisach) wobec 75,9 mln USD w analogicznym okresie ubiegłego roku.

"Bez uwzględnienia zdarzeń jednorazowych Asbis osiągnąłby zysk netto na poziomie 78 mln USD, zgodnie z założeniami prognozy na 2023 rok" - napisano w raporcie.

Prognoza Asbisu na 2023 r. zakładała osiągnięcie zysku netto w przedziale 78-82 mln USD, a przychodów w przedziale 3-3,2 mld USD.

Asbis podał, że największy udział w przychodach grupy zachowały regiony krajów byłego Związku Radzieckiego oraz Europy Środkowo-Wschodniej i w czwartym kwartale wiele linii produktowych odnotowało znaczny wzrost rok do roku, a liderem sprzedaży spółki pozostały smartfony, a następnie procesory i laptopy.

Do najważniejszych krajów o największym wzroście sprzedaży w czwartym kwartale 2023 r. należały Polska – wzrost o 65,8 proc., Czechy – wzrost o 61,2 proc. oraz Azerbejdżan – wzrost o 56,2 proc.

(PAP Biznes), #ASB

doa/

Zobacz także: ASBISc Enterprises plc. - notowania, wyniki finansowe, dywidendy, wskaźniki, akcjonariat

Śledź Strefę Inwestorów w Google News

Ostatnie wiadomości