Obroty akcjami na GPW w lutym wzrosły o 46 proc. rdr do 27,4 mld zł | StrefaInwestorow.pl
Obrazek użytkownika Wiadomości
01 mar 2024, 18:41

Obroty akcjami na GPW w lutym wzrosły o 46 proc. rdr do 27,4 mld zł

Łączna wartość obrotu akcjami na Głównym Rynku GPW w lutym 2024 r. wyniosła 27,4 mld zł, czyli o 46 proc. więcej niż w analogicznym okresie rok wcześniej. Wartość obrotu akcjami w ramach arkusza zleceń wzrosła o 42,8 proc. rdr do poziomu 26,6 mld zł - poinformowała giełda w komunikacie.

Średnia dzienna wartość obrotu akcjami w ramach arkusza zleceń wyniosła 1,27 mld zł, o 36,0 proc. więcej niż rok wcześniej. Wartość indeksu WIG na koniec lutego wyniosła 81 944,56 pkt. i była o 36,2 proc. wyższa niż przed rokiem.

Na rynku NewConnect w lutym odnotowano wzrost łącznej wartości obrotu akcjami o 34,5 proc. rdr do poziomu 309,0 mln zł. Wartość obrotów akcjami w ramach arkusza zleceń na rynku NewConnect wzrosła o 44,3 proc. rdr i wyniosła 308,8 mln zł.

Na rynku GlobalConnect wartość obrotów akcjami w lutym wyniosła 1,8 mln zł, wobec 0,2 mln zł w analogicznym okresie ubiegłego roku.

Łączny wolumen obrotu instrumentami pochodnymi w lutym wyniósł 1,0 mln szt., czyli o 14,8 proc. więcej niż rok wcześniej. Wolumen obrotu kontraktami na indeksy wzrósł o 15,7 proc. rdr do poziomu 669,6 tys. szt., wolumen obrotu kontraktami na waluty wzrósł o 31,6 proc. rdr do 260,9 tys. szt., a wolumen obrotu kontraktami na akcje spadł o 10,6 proc. rdr do 103,2 tys. szt.

W lutym odnotowano spadek wartości obrotu produktami strukturyzowanymi o 4,8 proc. rdr do poziomu 205,7 mln zł oraz wzrost łącznej wartości obrotów ETF oraz ETC o 82,2 proc. rdr do 127,0 mln zł.

Wartość notowanych na rynku Catalyst emisji obligacji nieskarbowych wyniosła na koniec lutego 114,5 mld zł, wobec 92,9 mld zł w analogicznym okresie ubiegłego roku. Wartość obrotu obligacjami na rynku Catalyst w ramach arkusza zleceń wzrosła o 2,0 proc. rdr do poziomu 453,6 mln zł.

Łączna wartość obrotu obligacjami na TBSP wyniosła 42,4 mld zł wobec 23,1 mld zł rok wcześniej, co oznacza wzrost o 83,4 proc. rdr.

Łączny wolumen obrotu energią elektryczną na rynkach spot i terminowym wyniósł w lutym br. 11,0 TWh, co oznacza wzrost o 17,3 proc. rdr. Wolumen obrotu energią elektryczną na rynku spot spadł o 17,3 proc. rdr do poziomu 4,0 TWh. Na rynku forward wolumen wzrósł o 54,6 proc. rdr do poziomu 7,0 TWh.

Łączny wolumen obrotu gazem ziemnym spadł o 16,8 proc. rdr do 10,5 TWh. Na rynku spot wolumen obrotu spadł o 29,9 proc. do poziomu 1,2 TWh. Na rynku terminowym odnotowano spadek o 14,8 proc. rdr do poziomu 9,3 TWh.

Wolumen obrotu prawami majątkowymi wynikającymi ze świadectw pochodzenia, z wyłączeniem praw ze świadectw związanych z efektywnością energetyczną, na rynku spot wyniósł 1,4 TWh, co oznacza spadek o 15,2 proc. rdr. Wolumen obrotu prawami majątkowymi wynikającymi ze świadectw pochodzenia związanych z efektywnością energetyczną ("białe certyfikaty") wzrósł o 36,0 proc. rdr do poziomu 8,3 ktoe. Obrót Gwarancjami Pochodzenia dla energii elektrycznej wytworzonej w OZE wzrósł o 77,8 proc. rdr, do wolumenu 4,4 TWh.

Kapitalizacja 368 spółek krajowych notowanych na głównym rynku w lutym 2024 r. wyniosła 802,1 mld zł (185,7 mld euro).

Łączna kapitalizacja 410 spółek krajowych i zagranicznych notowanych na głównym rynku sięgnęła 1.497,4 mld zł (346,7 mld euro).

Na rynku Catalyst w lutym 2024 r. zadebiutowały obligacje komunalne Miasta Łódź (wartość emisji: 764,1 mln zł) oraz Gminy Aleksandrów Łódzki (wartość emisji: 25 mln zł).

W lutym na GPW odbyło się 21 sesji giełdowych w porównaniu do 20 sesji rok wcześniej.

(PAP Biznes), #GPW

pel/ gor/

Zobacz także: GPW SA - notowania, wyniki finansowe, dywidendy, wskaźniki, akcjonariat

Śledź Strefę Inwestorów w Google News

Ostatnie wiadomości