Enea miała w 2023 r. 6,3 mld zł EBITDA, zgodnie z szacunkami (opis) | StrefaInwestorow.pl
Obrazek użytkownika Wiadomości
17 kwi 2024, 19:24

Enea miała w 2023 r. 6,3 mld zł EBITDA, zgodnie z szacunkami (opis)

Grupa Enea miała w 2023 roku 6,3 mld zł EBITDA wobec 2,22 mld zł zysku EBITDA rok wcześniej - podała spółka w raporcie rocznym. Wynik był zgodny z wcześniejszymi szacunkami firmy.

Zysk operacyjny wyniósł 955,7 mln zł, a strata netto jednostki dominującej 704,3 mln zł. Przychody wyniosły 48,2 mld zł.

Rok wcześniej, w 2022 r., grupa miała 30,1 mld zł przychodów, 578,2 mln zł zysku operacyjnego i 45,3 mln zł zysku netto j.d.

3 kwietnia Enea szacowała, że miała w 2023 roku 6,3 mld zł EBITDA, 48,2 mld zł przychodów i 704 mln zł straty netto j.d.

W samym IV kwartale grupa miała 2,86 mld zł EBITDA wobec 146 mln zł rok wcześniej, a przychody ze sprzedaży netto wzrosły o 51,5 proc. rdr do 11,1 mld zł.

Obszar Wytwarzania odnotował w 2023 roku wynik EBITDA na poziomie 3.605,5 mln zł, wyższy rdr o 3.295,3 mln zł. Wyższa EBITDA to efekt głównie wzrostu wyniku w segmencie Elektrowni Systemowych oraz w segmencie OZE.

W obszarze Wydobycia osiągnięta została EBITDA na poziomie 1.326,4 mln zł, czyli 715,8 mln zł więcej rdr.

Obszar Dystrybucji zanotował EBITDA na poziomie 1.821,9 mln zł, co oznacza wzrost rdr o 493,2 mln zł. Wzrost jest efektem wyższej zrealizowanej marży, przy jednoczesnym wzroście kosztów operacyjnych i spadku wyniku na pozostałej działalności operacyjnej.

Obszar Obrotu zanotował stratę EBITDA na poziomie 29,9 mln zł, o 46,1 mln zł mniejszą rdr. Jak podano, wyższy wynik EBITDA wynika głównie z wykorzystania rezerw dotyczących umów rodzących obciążenia i wyższej aktualizacji wyceny kontraktów CO2. Jednocześnie, pomimo funkcjonowania systemu rekompensat, odnotowano spadek marżowości na rynku detalicznym.

Nakłady inwestycyjne grupy Enea wyniosły w 2023 r. 3,7 mld zł. Inwestycje w obszarze dystrybucji osiągnęły w ubiegłym roku rekordową kwotę ponad 1,86 mld zł.

Do sieci dystrybucyjnej Enea Operator w 2023 r. przyłączonych zostało razem z mikroinstalacjami blisko 24 tys. źródeł odnawialnych, a łączna liczba przyłączonych do sieci dystrybucyjnej spółki źródeł OZE wynosiła na koniec roku ponad 174 tys. o łącznej mocy ponad 1,5 GW.

Grupa wytworzyła w 2023 roku 21,3 TWh energii elektrycznej. Sprzedaż usług dystrybucyjnych odbiorcom końcowym wyniosła 20,0 TWh. Wolumen sprzedaży energii elektrycznej i paliwa gazowego odbiorcom detalicznym wyniósł 22,8 TWh.

(PAP Biznes), #ENA

doa/ ana/ pel/

Zobacz także: Enea SA - notowania, wyniki finansowe, dywidendy, wskaźniki, akcjonariat

Śledź Strefę Inwestorów w Google News

Ostatnie wiadomości