GPW: w sprawie wyznaczenia pierwszego dnia notowania w alternatywnym systemie obrotu na Catalyst obligacji na okaziciela serii 1/2024 spółki SANTANDER BANK POLSKA S.A. | StrefaInwestorow.pl
Obrazek użytkownika Wiadomości
17 kwi 2024, 17:57

GPW: w sprawie wyznaczenia pierwszego dnia notowania w alternatywnym systemie obrotu na Catalyst obligacji na okaziciela serii 1/2024 spółki SANTANDER BANK POLSKA S.A.

Uchwała Nr 506/2024 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 17 kwietnia 2024 r. w sprawie wyznaczenia pierwszego dnia notowania w alternatywnym systemie obrotu na Catalyst obligacji na okaziciela serii 1/2024 spółki SANTANDER BANK POLSKA S.A.

§ 1

Na podstawie § 7 ust. 1, 2 i 5 Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu oraz § 2 ust. 1 Załącznika Nr 2 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu, Zarząd Giełdy postanawia:

1) określić dzień 19 kwietnia 2024 r. jako dzień pierwszego notowania w alternatywnym systemie obrotu na Catalyst 3.800 (trzy tysiące osiemset) obligacji na okaziciela serii 1/2024 spółki SANTANDER BANK POLSKA S.A., o wartości nominalnej 500.000 zł (pięćset tysięcy złotych) każda, oznaczonych przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. kodem „PLBZ00000341”;

2) notować obligacje, o których mowa w pkt 1), w systemie notowań ciągłych pod nazwą skróconą „SPL0427”.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

kom abs

Zobacz także: Santander Bank Polska SA - notowania, wyniki finansowe, dywidendy, wskaźniki, akcjonariat

Śledź Strefę Inwestorów w Google News

Ostatnie wiadomości