Grupa Boryszew zakłada w strategii ok. 590 mln zł EBITDA w 2028 r. (opis) | StrefaInwestorow.pl
Obrazek użytkownika Wiadomości
17 kwi 2024, 19:42

Grupa Boryszew zakłada w strategii ok. 590 mln zł EBITDA w 2028 r. (opis)

Grupa Boryszew zakłada utrzymanie wysokiej dynamiki wzrostu EBITDA rok do roku w latach 2024-2028 oraz osiągnięcie poziomu EBITDA ok. 590 mln zł w 2028 roku - podała spółka w strategii.

W prezentacji spółka podała, że dynamika wzrostu przychodów w okresie strategii utrzymuje się na podobnym poziomie ok. 3-10 proc., co ma związek z planowanym rozwojem nowych segmentów oraz optymalizacją aktywów grupy. W 2028 r. zakładany poziom przychodów to 7,1 mld zł (47 proc. ma stanowić segment Metale, 35 proc. Motoryzacja, 11 proc. Energia, a 7 proc. Gospodarka cyrkularna).

Zakładany poziom przychodów na 2024 r. to 5,57 mld zł, a EBITDA 350,4 mln zł.

Jak podano optymalizacja bazy aktywów doprowadzi do zwiększenia wskaźnika ROA w 2028 r. do 5,82 proc.

W strategii Boryszew zakłada także budowę nowych segmentów działalności związanych z magazynami energii i gospodarką cyrkularną, w tym m.in. budowę magazynów energii 5 MW i 50 MW, budowę instalacji termicznego przekształcania odpadów: komunalnych oraz niebezpiecznych w Toruniu, budowę dodatkowej instalacji termicznego przekształcania odpadów niebezpiecznych w Koninie.

Spółka chce kontynuować rozwój najbardziej rentownych produktów poprzez ekspansję na nowe rynki oraz dywersyfikację sektorów klientów końcowych, w tym m.in. w Segmencie Motoryzacja budowę nowych mocy produkcyjnych (Chiny), w Segmencie Metale podwojenie mocy produkcyjnych przewodów aluminiowych i wprowadzenie produktów o wyższej wartości dodanej do 2025 roku (NPA Skawina) oraz rozbudowę mocy produkcyjnych ze stopów (WM Dziedzice).

Strategia zakłada również m.in. wygaszanie niskomarżowych aktywów w Segmentach Chemia i Metale oraz wykorzystywanie od 2030 roku 100 proc. zielonej energii elektrycznej netto. Planuje redukcję emisji GHG z paliw kopalnych o 50 proc. do 2030 r.

(PAP Biznes), #BRS

doa/ ana/

Zobacz także: Boryszew SA - notowania, wyniki finansowe, dywidendy, wskaźniki, akcjonariat

Śledź Strefę Inwestorów w Google News

Ostatnie wiadomości