GPW: komunikat - LPP S.A | StrefaInwestorow.pl
Obrazek użytkownika Wiadomości
19 kwi 2024, 18:23

GPW: komunikat - LPP S.A

Komunikat Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie z dnia 19 kwietnia 2024 r.

W związku z informacją LPP Spółka Akcyjna (LPP S.A.), o podjęciu w dniu 31 stycznia 2024 r. przez Zarząd Spółki Decyzji o wypłacie zaliczki na poczet dywidendy przewidywanej z zysku Spółki za rok finansowy 2023/2024, Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. informuje, że zgodnie z przepisami § 91 Działu IV Szczegółowych Zasad Obrotu Giełdowego w systemie UTP, na sesję giełdową w dniu 22 kwietnia 2024 r. (pierwszy dzień notowania akcji LPP S.A. bez prawa do zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy) zmieniony zostaje kurs odniesienia oraz liczba akcji przypadająca na jeden kontrakt dla serii kontraktów na akcje LPP S.A. Kurs odniesienia zostaje zmieniony dla wszystkich serii tych kontraktów tj. serii o nazwach skróconych FLPPM24, FLPPU24 oraz FLPPZ24. Liczba akcji przypadająca na jeden kontrakt zostaje zmieniona dla serii kontraktów o nazwie skróconej FLPPM24, FLPPU24 oraz FLPPZ24. Są to serie kontraktów dla których po zakończeniu sesji w dniu 19 kwietnia 2024 r. była otwarta co najmniej jedna pozycja.

Kurs odniesienia na sesję w dniu 22 kwietnia 2024 r. oraz obowiązująca od tego dnia nowa liczba akcji przypadająca na jeden kontrakt będą następujące:

Nazwa skróconaKurs odniesienia na sesję w dniu 22 kwietnia 2024 r.Liczba akcji przypadająca na jeden kontrakt, jaka będzie obowiązywała od dnia 22 kwietnia 2024 r.
FLPPM2414 985.981.02
FLPPU2414 966.351.02
FLPPZ2415 697.691.02

Zgodnie z przepisami § 91 ust. 4 Działu IV Szczegółowych Zasad Obrotu Giełdowego w systemie UTP wszystkie zlecenia maklerskie na ww. serie kontraktów terminowych przekazane na giełdę, a niezrealizowane do końca sesji w dniu 19 kwietnia 2024 r., stracą ważność po zakończeniu sesji w tym dniu.

Jednocześnie informujemy, że dla kolejnych wprowadzanych serii kontraktów terminowych na akcje LPP S.A., liczba akcji przypadająca na jeden kontrakt wynosić będzie 1. Oznacza to, że do czasu wygaśnięcia serii FLPPZ24 w obrocie giełdowym znajdować się będą serie kontraktów terminowych na akcje LPP S.A. o różnej liczbie akcji przypadającej na jeden kontrakt.

kom abs

Zobacz także: LPP SA - notowania, wyniki finansowe, dywidendy, wskaźniki, akcjonariat

Śledź Strefę Inwestorów w Google News

Ostatnie wiadomości