GPW: w sprawie wprowadzenia do obrotu giełdowego na Głównym Rynku GPW certyfikatów strukturyzowanych wyemitowanych przez RAIFFEISEN BANK INTERNATIONAL AG | StrefaInwestorow.pl
Obrazek użytkownika Wiadomości
19 kwi 2024, 18:13

GPW: w sprawie wprowadzenia do obrotu giełdowego na Głównym Rynku GPW certyfikatów strukturyzowanych wyemitowanych przez RAIFFEISEN BANK INTERNATIONAL AG

Uchwała Nr 520/2024 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 19 kwietnia 2024 r. w sprawie wprowadzenia do obrotu giełdowego na Głównym Rynku GPW certyfikatów strukturyzowanych wyemitowanych przez RAIFFEISEN BANK INTERNATIONAL AG

§ 1

Na podstawie § 36, § 37 i § 38 ust. 1 i 3 Regulaminu Giełdy oraz § 1 ust. 1 i § 2 ust. 1 Działu V Szczegółowych Zasad Obrotu Giełdowego w systemie UTP, Zarząd Giełdy postanawia:

1) wprowadzić z dniem 23 kwietnia 2024 r. do obrotu giełdowego na rynku równoległym certyfikaty strukturyzowane wyemitowane przez RAIFFEISEN BANK INTERNATIONAL AG w ramach 9 (dziewięciu) serii certyfikatów, o których mowa w Załączniku do niniejszej Uchwały, w liczbie nie większej niż liczba certyfikatów danej serii wskazanej w tym Załączniku w kolumnie „Wolumen emisji”, rejestrowanych przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. pod kodem wskazanym w Załączniku właściwym dla certyfikatów danej serii;

2) notować certyfikaty strukturyzowane, o których mowa w pkt 1), w systemie animatora rynku, pod nazwą skróconą wskazaną w Załączniku do niniejszej Uchwały właściwą dla certyfikatów danej serii;

3) notować certyfikaty strukturyzowane, o których mowa w pkt 1), w segmencie instrumentów strukturyzowanych z dźwignią (Segment A).

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Załącznik

do Uchwały Nr 520/2024

Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.

z dnia 19 kwietnia 2024 r.

Lp.Kod ISIN certyfikatówNazwa skrócona certyfikatówWolumen emisji
1.AT0000A3CPW2RBITLALR12100.000.000
2.AT0000A3CPX0RBITLCCC7100.000.000
3.AT0000A3CPY8RBITLCPS11100.000.000
4.AT0000A3CPZ5RBITLMILP5100.000.000
5.AT0000A3CQ00RBITLXTB7100.000.000
6.AT0000A3CQ18RBITSATTP4100.000.000
7.AT0000A3CQ26RBITSBHW4100.000.000
8.AT0000A3CQ42RBITSLPP14100.000.000
9.AT0000A3CQ59RBITSMILP4100.000.000

kom abs

Śledź Strefę Inwestorów w Google News

Ostatnie wiadomości