Unimot po rozliczeniu transakcji nabycia akcji Lotos Terminale szacuje w IV kw. EBITDA skorygowaną na 47 mln zł (opis) | StrefaInwestorow.pl
Obrazek użytkownika Wiadomości
19 kwi 2024, 19:00

Unimot po rozliczeniu transakcji nabycia akcji Lotos Terminale szacuje w IV kw. EBITDA skorygowaną na 47 mln zł (opis)

Unimot, po rozliczeniu transakcji nabycia akcji Lotos Terminale, szacuje w IV kw. 2023 r. EBITDA skorygowaną na 47 mln zł - podała spółka w komunikacie. Szacunkowe przychody wynoszą 3.049 mln zł.

Unimot podał, że dokonał ostatecznego rozliczenia transakcji nabycia akcji Lotos Terminale (obecnie: Unimot Terminale). W związku z tym zmianie uległy szacunkowe wyniki finansowe za IV kwartał 2023 r.

W lutym spółka informowała, że szacowana wstępnie skorygowana EBITDA Unimotu w czwartym kwartale 2023 roku spadła do 41 mln zł z 233,9 mln zł przed rokiem, a wpływ na ten wynik miała trudna sytuacja na krajowym rynku oleju napędowego. Analitycy ankietowani przez PAP Biznes spodziewali się skorygowanej EBITDA na poziomie 43,4 mln zł.

Z kolei EBITDA liczona jako zysk przed odliczeniem odsetek, podatków i amortyzacją miała wynieść w czwartym kwartale 54,7 mln zł, a rok wcześniej było to 228,2 mln zł. Według nowych szacunków jest to 461 mln zł.

W lutym podano, że szacowane przychody ogółem Unimotu sięgnęły w czwartym kwartale 2,17 mld zł wobec 3,68 mld zł rok wcześniej. Konsensus PAP Biznes zakładał przychody w wysokości 3,25 mld zł.

W piątek spółka wskazała, że w wyniku ostatecznego rozliczenia transakcji, w skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym grupy Unimot za 2023 rok ujęte zostaną następujące pozycje:

- wartość godziwa zapłaty z tytułu przejęcia w kwocie 390 mln zł, w tym środki zapłacone w dniu przejęcia: 267 mln zł i szacunek płatności warunkowej: 123 mln zł;

- wartość godziwą nabytych aktywów w kwocie 1 285 mln zł, w tym aktywa trwałe: 956 mln zł i aktywa obrotowe: 329 mln zł;

- wartość przejętych zobowiązań w kwocie 460 mln zł;

- zysk z tytułu okazyjnego nabycia w kwocie 435 mln zł (wyliczony jako wartość godziwa nabytych aktywów pomniejszona o wartość zobowiązań i wartość godziwą zapłaty).

"Grupa Unimot oprócz środków zapłaconych w dniu przejęcia w kwocie 267 mln zł, dodatkowo dokonała refinansowania zobowiązań kredytowych Lotos Terminale na kwotę 100 mln zł" - napisano.

"Opierając się o dostępne analizy dotyczące ryzyk środowiskowych, Unimot informuje, że potencjalny zakres kosztów w przypadku wystąpienia konieczności usunięcia zanieczyszczeń we wszystkich lokalizacjach wynosi od ok. 180 mln zł do ok. 600 mln zł. Jednak z uwagi między innymi na brak możliwości przeprowadzenia wiarygodnej wyceny, zarząd - na gruncie obowiązujących przepisów MSSF (Międzynarodowe Standardy Sprawozdawczości Finansowej)- nie ujął zobowiązań warunkowych z tytułu ryzyk środowiskowych, a w konsekwencji nie uwzględnił potencjalnych kosztów ryzyka środowiskowego w ostatecznym rozliczeniu transakcji nabycia akcji Lotos Terminale. Tym samym zysk z tytułu okazyjnego nabycia nie jest obciążony potencjalną rezerwą środowiskową" - dodano.

(PAP Biznes), #UNT

alk/ gor/

Zobacz także: Unimot SA - notowania, wyniki finansowe, dywidendy, wskaźniki, akcjonariat

Śledź Strefę Inwestorów w Google News

Ostatnie wiadomości