Monitor kadrowy - zestawienie od 21 do 27 maja | StrefaInwestorow.pl
Obrazek użytkownika Wiadomości
28 maj 2024, 10:06

Monitor kadrowy - zestawienie od 21 do 27 maja

Przegląd informacji o zmianach personalnych w spółkach notowanych na rynku głównym GPW

TRAKCJA SA - powierzenie pełnienia obowiązków prezesa zarządu

21 maja 2024 roku zarząd Trakcja SA poinformował, iż rada nadzorcza spółki w dniu 20 maja 2024 r. zawiesiła Arkadiusza Arciszewskiego w pełnieniu funkcji prezesa zarządu spółki z powodu tymczasowego braku możliwości sprawowania przez niego czynności. Rada nadzorcza powierzyła funkcję prezesa zarządu spółki, z dniem 20 maja 2024 r. Andrzejowi Kozerze.

TRAKCJA SA - odwołanie członków zarządu

22 maja 2024 roku, rada nadzorcza spółki podjęła uchwały o odwołaniu Jakuba Lechowicza i Jerzego Pazury z zarządu i funkcji członka zarządu z dniem 31 maja 2024 r.

TRAKCJA SA - odwołanie prezesa zarządu

24 maja 2024 r. rada nadzorcza spółki podjęła uchwałę o odwołaniu, z chwilą podjęcia przedmiotowej uchwały, Arkadiusza Arciszewskiego z zarządu i funkcji prezesa zarządu spółki z powodu utraty zaufania z uwagi na toczące się postępowanie karne dotyczące przyjęcia korzyści majątkowej.

ZUK STĄPORKÓW SA - powołanie zarządu spółki na nową kadencję

21 maja 2024 roku rada nadzorcza spółki powołała: Sławomira Jędrzejczaka, członka zarządu na prezesa zarządu a Jarosława Cybulskiego na członka zarządu spółki wspólnej pięcioletniej kadencję. Wskazane powyżej osoby pełniły powierzone im funkcje w poprzedniej kadencji zarządu.

BANK HANDLOWY W WARSZAWIE SA - informacja o powołaniu prezesa zarządu

21 maja 2024 r. rada nadzorcza banku powołała Elżbietę Światopełk-Czetwertyńską do pełnienia funkcji prezesa zarządu banku na kolejną kadencję. Kadencja rozpoczyna się w dniu 1 stycznia 2025 r.

TOWER INVESTMENTS SA - otrzymanie rezygnacji członka rady nadzorczej

20 maja 2024 r. spółka otrzymała od Michała Wnorowskiego oświadczenie o rezygnacji z funkcji członka rady nadzorczej spółki z dniem 13 czerwca 2024 r.

POLENERGIA SA - rezygnacja członka rady nadzorczej

21 maja 2024 r. emitent otrzymał rezygnację Jacka Głowackiego z pełnienia funkcji członka rady nadzorczej emitenta. Rezygnacja została złożona ze skutkiem na 21 maja 2024 r.

POLENERGIA SA - powołanie członka rady nadzorczej

22 maja 2024 r. emitent otrzymał oświadczenie Mansa Investments Sp. z o.o. akcjonariusza spółki, o powołaniu Adama Purwin do rady nadzorczej emitenta, ze skutkiem na dzień 22 maja 2024 r.

PHS HYDROTOR SA - rezygnacja członka rady nadzorczej

22 maja 2024 r. wpłynęło oświadczenie Sławomira Sklindy o rezygnacji z pełnienia funkcji członka rady nadzorczej z dniem najbliższego WZA.

WITTCHEN SA - powołanie członków rady nadzorczej

22 maja 2024 r. r. ZWZ podjęło uchwały powołania członków rady nadzorczej spółki na wspólną 5-letnią kadencję. Do składu rady nadzorczej spółki nowej kadencji ZWZ powołało następujące osoby: Monikę Dziedzic, Barbarę Mirecką, Józefa Mireckiego, Adama Sobieszka, oraz Pawła Marcinkiewicza. Uchwały weszły w życie z chwilą ich podjęcia.

TEN SQUARE GAMES SA - powołanie członków zarządu

22 maja 2024 r. rada nadzorcza spółki podjęła uchwały dotyczące powołania w skład zarządu spółki nowej kadencji: Andrzeja Ilczuka - prezes zarządu; Magdaleny Jurewicz - członek zarządu; Janusza Dziemidowicza - członek zarządu. Nowa, wspólna, trzyletnia kadencja zarządu rozpocznie się po odbyciu ZWZA zatwierdzającego sprawozdanie finansowe Spółki za 2023 rok, które zaplanowane jest na dzień 23 maja 2024 r.

ULMA CONSTRUCCION POLSKA SA - rezygnacja członka zarządu

22 maja 2024 roku Ander Ollo Odriozola złożył rezygnację z funkcji członka zarządu emitenta ze skutkiem na dzień 31 maja 2024 roku.

NOVAVIS GROUP SA - powołanie członków zarządu spółki na nową kadencję

22 maja 2024 roku rada nadzorcza spółki powołała do zarządu na nową wspólną kadencję Piotra Karmelitę na prezesa zarządu a Pawła Krzyształowicza na członka zarządu.

ENERGA SA - zmiana w zarządzie

22 maja 2024 roku rada nadzorcza spółki uchwałą powołała Piotra Szymanka w skład zarządu spółki VII kadencji, na stanowisko wiceprezesa zarządu, od dnia 1 czerwca 2024 roku.

ENERGA SA - złożenie rezygnacji z pełnienia funkcji w zarządzie

27 maja 2024 r. Michał Perlik złożył oświadczenie o rezygnacji ze składu zarządu spółki oraz z funkcji wiceprezesa zarządu ds. finansowych i klimatu z upływem dnia 28 maja 2024 roku. Oświadczenie zostało złożone bez podania przyczyny rezygnacji.

LUBAWA SA - powołanie członków zarządu

22 maja 2024 roku rady nadzorczej emitenta uchwałą powołała członków zarządu na kolejną kadencję w składzie: Przemysław Zasztowt i Jacek Wilczewski.

Uchwały wchodzą w życie w dniu następnym po odbyciu ZWZ spółki, zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za rok obrotowy 2023, w związku z powyższym od tego dnia zarząd będzie kontynuował działanie w składzie: Przemysław Zasztowt - członek zarządu, Jacek Wilczewski - członek zarządu.

STALPROFIL SA - powołanie członka rady nadzorczej

23 maja 2024 r. ZWZ STALPROFIL SA, powołało Adama Preissa na członka rady nadzorczej na okres trwania wspólnej kadencji obecnej rady nadzorczej, trwającej w latach obrotowych 2020 - 2024.

MOSTOSTAL ZABRZE SA - rada nadzorcza nowej kadencji

23 maja 2024 roku ZWZ emitenta odwołało ze składu rady nadzorczej: Krzysztofa Jędrzejewskiego, Michała Rogatko, Jacka Górkę, Mateusza Jędrzejewskiego, Marka Kaczyńskiego.

Następnie ZWZ spółki powołało w skład rady nadzorczej, na nową, wspólną, trzyletnią kadencję następujące osoby: Krzysztofa Jędrzejewskiego, Jacka Górkę, Mateusza Jędrzejewskiego, Krzysztofa Obłój, Michała Rogatko.

MOSTOSTAL ZABRZE SA - rozszerzenie składu zarządu spółki

23 maja 2024 r. rada nadzorcza emitenta powołała w skład zarządu emitenta począwszy od dnia 24 maja 2024 r., w ramach aktualnej kadencji, Marka Kaczyńskiego, powierzając mu funkcję wiceprezesa zarządu spółki.

GOBARTO SA - powołanie osób nadzorujących

23 maja 2024 roku ZWZ podjęło uchwały powołujące do rady nadzorczej VIII kadencji, która rozpocznie się z dniem 1 stycznia 2025 roku, następujące osoby: Andrzeja Szczepana Goździkowskiego, Włodzimierza Władysława Bartkowskiego, Aleksandra Koźlakiewicza, Andrzeja Śliwińskiego, Ryszarda Ceranowicza, Roberta Bednarskiego, Zbigniewa Natkańskiego oraz,Jana Franciszka Gajewskiego.

MOSTOSTAL WARSZAWA SA - zmiany w składzie rady nadzorczej

23 maja 2024 ZWZA odwołało Ernesta Podgórskiego z pełnienia funkcji w radzie nadzorczej spółki oraz powołało Roberta Jędrzejczyka w skład rady nadzorczej Mostostal Warszawa SA X kadencji.

ED INVEST SA - powołanie członka rady nadzorczej

23 maja 2024 roku ZWZ podjęło uchwałę, na mocy której powołano w skład rady nadzorczej spółki na obecnie trwającą dwuletnią kadencję Macieja Krzewińskiego.

TEN SQUARE GAMES SA - powołanie członków rady nadzorczej nowej kadencji

23 maja 2024 roku ZWZA podjęło uchwały dotyczące powołania w skład rady nadzorczej spółki nowej kadencji: Marcina Biłosa, Macieja Marszałka, Rafała Olesińskiego, Arkadiusza Pernala, Wiktora Schmidta, Kingi Stanisławskiej.

MAGNA POLONIA SA - powołanie zarządu na nową kadencję

23 maja 2024 r. rada nadzorcza spółki powołała do zarządu spółki na kolejną, piętnastą kadencję Mirosława Janisiewicza powierzając mu funkcję prezesa zarządu spółki.

T-BULL SA - powołanie członka rady nadzorczej

22 maja 2024 r. Damian Fijałkowski, na podstawie przysługującego mu uprawnienia osobistego określonego w § 16 ust. 2 statutu spółki, do pełnienia funkcji członka rady nadzorczej spółki powołał Magdalenę Łapczyńską-Pieprz.

BOOMBIT SA - powołanie członków zarządu na nową kadencję

23 maja 2024 roku rada nadzorcza spółki powołała zarząd na nową wspólną pięcioletnią kadencję.

W skład zarządu powołano:

prezes zarządu - Marcin Olejarz,

wiceprezes zarządu - Anibal Jose da Cunha Saraiva Soares,

członek zarządu - Marek Pertkiewicz.

W skład zarządu weszły wszystkie osoby, które dotychczas pełniły w nim funkcje.

OT LOGISTICS SA - powołanie członków zarządu na nową kadencję

24 maja 2024 r. zarząd OT Logistics SA powziął informację o podjęciu z końcem dnia 23.05.2024 r. przez radę nadzorczą uchwały o powołaniu w skład zarządu spółki na nową, wspólną kadencję wraz z członkiem zarządu Karolem Bowżykiem: Kamila Jedynaka, któremu powierzono funkcję prezesa zarządu oraz Daniela Góreckiego, któremu powierzono funkcję członka zarządu.

KOMPAP SA - powołanie prezesa zarządu i członka rady nadzorczej na okres nowej kadencji

24 maja 2024 roku zarząd PPH KOMPAP SA poinformował, że w związku z wygaśnięciem mandatu członka rady nadzorczej spółki Agnieszki Napiórkowskiej wskutek upływu kadencji, ZWZ 23 maja 2024r. powzięło uchwałę o powołaniu Agnieszki Napiórkowskiej na funkcję członka rady nadzorczej na okres kolejnej pięcioletniej kadencji.

23 maja 2024 r. rada nadzorcza spółki w związku z wygaśnięciem mandatu prezesa zarządu spółki Waldemara Lipki wskutek upływu kadencji, powołała go na funkcję prezesa zarządu spółki na okres kolejnej pięcioletniej kadencji.

TENDERHUT SA - powołanie zarządu na nową kadencję

24 maja 2024 r. rada nadzorcza spółki powołała do zarządu spółki na kolejną kadencję Roberta Strzeleckiego powierzając mu funkcję prezesa zarządu spółki.

Powołanie nastąpiło ze skutkiem od dnia zatwierdzenia przez ZWZ sprawozdania finansowego spółki za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2023 r.

SATIS GROUP SA - rezygnacja prezesa zarządu

24 maja 2024 r. Jan Karaszewski pełniący funkcję prezesa zarządu emitenta złożył rezygnację z powierzonej funkcji oraz z członkostwa w zarządzie spółki.

SATIS GROUP SA - powołanie zarządu

27 maja 2024 r. rada nadzorcza emitenta powołała w skład zarządu spółki Sławomira Marka Karaszewskiego do pełnienia funkcji prezesa zarządu spółki.

CDRL SA - rezygnacja członka rady nadzorczej

27 maja 2024 r. wpłunęła do spółki rezygnacja z funkcji członka rady nadzorczej Eryka Karskiego. Rezygnacja jest skuteczna z dniem 27 maja 2024 r. Eryk Karski nie wskazał przyczyn rezygnacji.

PURE BIOLOGICS SA - odwołanie członków zarządu

27 maja 2024 r. rada nadzorcza podjęła uchwały w sprawie: [I] odwołania Romualda Harwasa sprawującego funkcję wiceprezesa zarządu, [II] odwołania Petrusa Spee sprawującego funkcję wiceprezesa zarządu oraz [III] określenia liczby członków zarządu trwającej kadencji na jednego członka. Uchwały weszły w życie z chwilą podjęcia.

WASKO SA - rezygnacja członków zarządu

27 maja 2024 r. Paweł Kuch - wiceprezes zarządu oraz Łukasz Mietła - członek zarządu złożyli rezygnację z pełnionych przez nich funkcji ze skutkiem na dzień 31 maja 2024r. Przyczyna rezygnacji nie została wskazana.

BENEFIT SYSTEMS SA - rezygnacja członka zarządu

27 maja 2024 r. Wojciech Szwarc, złożył rezygnację z funkcji i członkostwa w zarządzie spółki, z przyczyn osobistych, ze skutkiem na koniec dnia 28 maja 2024 roku.

OEX SA - powołanie członków rady nadzorczej ósmej kadencji.

27 maja 2024 r. ZWZ spółki uchwałą powołało w skład rady nadzorczej ósmej kadencji: Piotra Beaupré, Piotra Cholewę, Tomasza Mazurczaka, Marcina Malkę, Tomasza Witczaka.

PUŁAWY SA - powołanie członków zarządu

27 maja 2024 roku rada nadzorcza spółki, uchwałą powołała członków zarządu z dniem 1 czerwca 2024 roku, na czas wspólnej trzyletniej kadencji, trwającej od dnia 26 maja 2022 roku.

Katarzyna Stasiak - wiceprezes zarządu,

Wojciech Kozak - wiceprezes zarządu.

Uchwały w sprawie powołania członków zarządu spółki wchodzą w życie z dniem podjęcia.

mra/ abs/ amp/

Śledź Strefę Inwestorów w Google News

Ostatnie wiadomości

Pełna treść dostępna jest tylko dla płatnych abonentów StrefaInwestorow.pl.

Zamów abonament Zaloguj się

Rejestracja w serwisie Strefa Inwestorów

Rejestracja w serwisie Strefa Inwestorów odbywa się w ramach naborów. Ostatni nabór odbył się w styczniu 2024 r. W tej chwili dołączenie do społeczności inwestorów nie jest możliwe.
Jeżeli zależy Ci na dostępie do praktycznej wiedzy o inwestowaniu, zapisz się na listę adresową czytelników darmowego e-booka "Jak analizować wykresy giełdowe". Zostawiając swój adres e-mail umożliwisz mi poinformowanie Cię o możliwości rejestracji, kiedy odbędzie się kolejny nabór do serwisu.

Jak analizować wykresy giełdowe

W razie pytań lub wątpliwości możesz pisać na adres: Pawel@StrefaInwestorow.pl (link sends e-mail).

Oto, co zyskujesz dołączając teraz do Strefy Inwestorów:
 • Blog inwestorski - najlepsza wiedza i doświadczenia z moich 19 lat nieprzerwanego inwestowania na GPW (analiza rynku i przede wszystkim akcji spółek notowanych na GPW), a w tym:
  • Komentarze giełdowe - omówienie sesji giełdowej - indeksy i wybrane spółki
  • Podsumowanie tygodnia - komentarz weekendowy - zobacz przykładowy wpis
 • Edukacyjny portfel inwestycyjny Strefy Inwestorów – praktyczne przykłady inwestowania w akcje, głównie z GPW w oparciu o analizę wykresów.
 • Edukacyjny portfel "Petard" – praktyczne przykłady inwestowania w akcje spółek z GPW w oparciu o analizę fundamentalną.
 • Wpisy w blogu inwestorskim Ewy Walkowiak "W poszukiwaniu sygnałów" - techniki DiNapoli'ego na GPW.
 • Wpisy w blogu inwestorskim Tomasza Krynickiego "Impuls i korekta" - w poszukiwaniu okazji inwestycyjnych.
 • Wpisy w blogu inwestorskim Rafała Irzyńskiego "Fundamenty i Spekulacja" - w poszukiwaniu okazji inwestycyjnych.
 • Podcast "21% Rocznie EXTRA | Jak inwestować" - cotygodniowe omówienie sytuacji wybranych spółek z polskiej giełdy w przystępnej formie audio.
 • Pakiet Środy z Siłą Relatywną (SzSR), a w nim:
 • Artykuły edukacyjne - praktyczna wiedza w przystępnej formie, gotowa do zastosowania.
 • Dostęp do bieżących dyskusji w gronie innych inwestorów giełdowych.
Bonusy:
 • BONUS SPECJALNY ①: Miesięczny abonament w Sindicator.net - całkowicie bezpłatny dostęp do skanera rynku giełdowego na 1 miesiąc (dostępny od 30 czerwca 2024 r.).
 • BONUS SPECJALNY ②: WIDEO: Inwestowanie w wartość i inwestowanie we wzrost