Ten Square Games z innowacyjną ścieżką rozwoju w odpowiedzi na wyzwania mobilnego gamingu | StrefaInwestorow.pl
Obrazek użytkownika Wiadomości
28 maj 2024, 09:15

Ten Square Games z innowacyjną ścieżką rozwoju w odpowiedzi na wyzwania mobilnego gamingu

Pomimo trudnego pierwszego kwartału 2024 roku dla dwóch głównych tytułów firmy, Ten Square Games (TSG) poczyniło znaczne postępy w rozwoju. Gra Wings of Heroes nabrała wiatru w żagle, poprawiając wszystkie wskaźniki powyżej ustalonych krótkoterminowych celów, a w nadchodzących miesiącach jej wzrost ma jeszcze przyspieszyć. Również dynamika rozwoju TSG Store przyspiesza, co przyczynia się do efektywności finansowej firmy. Analiza przeprowadzonych projektów produktowych w 2023 roku, odporność i zdolność do adaptacji, pomogły TSG opracować precyzyjny plan działań w celu usunięcia barier blokujących pełen potencjał obecnego portfolio i wykorzystania możliwości ewoluującego rynku gier do wzrostu. TSG chce wykorzystać transformację na rynku gier mobilnych i stworzyć nowe gry odpowiadające na zmieniające się potrzeby nowych grup graczy.

Wyniki finansowe i osiągnięcia Grupy TSG w I kwartale 2024 roku

Płatności Grupy TSG wyniosły 99,7 mln PLN w pierwszym kwartale 2024 roku i były niższe o 8,1% w porównaniu do poprzedniego kwartału. Ten spadek był głównie spowodowany zmniejszoną aktywnością graczy po intensywnym IV kwartale 2023 roku.

Największy produkt w portfolio Grupy, Fishing Clash, skupił się głównie na działaniach retencyjnych, po intensywnym ostatnim kwartale 2023 roku, redukując liczbę wydarzeń w grze. W połączeniu z mniejszą liczbą weekendów w lutym i kwietniu, wpłynęło to istotnie na wskaźniki gry. W I kwartale 2024 roku w grze Hunting Clash wprowadzona została jej największa aktualizacja od premiery. Zmieniła ona główny system rywalizacji w produkcie i toruje drogę do wprowadzenia nowych systemów monetyzacji, które będą rozwijane w przyszłości. Działania te mają na celu poprawić długoterminową rentowność gry. Dodatkowo, wprowadzenie funkcji "power score" oraz nowego trybu gry "mini-monopoly" zwiększa zaangażowania i retencję graczy. Hunting Clash odnotował rekordową liczbę użytkowników. Przekroczyła ona liczbę 3,5 mln średnich miesięcznych aktywnych użytkowników (MAU) w I kwartale 2024 roku. Udało się tego dokonać dzięki partnerstwom z międzynarodowymi markami, takimi jak Beretta, oraz nowemu podejściu do działań marketingowych. Systemy gry, wcześniej zoptymalizowane pod kątem mniejszej liczby użytkowników, są teraz kalibrowane, aby efektywnie zarządzać zwiększoną bazą użytkowników. To znacząca szansa na poprawę rentowności gry biorąc pod uwagę, że to organiczny ruch.

Trzeci główny tytuł Grupy, Wings of Heroes, odnotował wzrost płatności do 2,9 mln PLN. Po zmianach wprowadzonych w pierwszej połowie 2023 roku, gra systematycznie poprawia swoje wskaźniki retencji, zaangażowania i monetyzacji. Dodanie nowych treści i funkcjonalności oraz aspektów społecznościowych, wspiera dalszy rozwój gry. Zarząd oczekuje przyspieszenia tego wzrostu w drugiej połowie 2024 roku. Warto również zauważyć, że Real Flight Simulator, gra z portfolio Rortos, odnotowała kolejny kwartał wzrostu, co także pozytywnie wpłynęło na wyniki Grupy.

TSG Store przyspieszył swoją dynamikę wzrostu i poziom płatności generowany przez ten kanał sprzedaży stanowił już 12% całkowitych płatności Grupy w I kwartale 2024 roku. W IV kwartale 2023 roku było to jeszcze 9%. TSG Store odgrywa coraz większą rolę w redukcji kosztów prowizji i zwiększaniu rentowności Grupy Ten Square Games.

Dzięki działaniom restrukturyzacyjnym i efektywności operacyjnej, skorygowana EBITDA Grupy TSG wyniosła 27,5 mln PLN. Choć jest to niższy wynik niż ten osiągnięty przez Grupę w rekordowym w 2023 r. czwartym kwartale, to jest on porównywalny z wartością tego wskaźnika w I kwartale 2023 roku. TSG osiągnęło zysk netto w wysokości 18 mln PLN, co stanowi znaczącą poprawę w porównaniu do straty netto odnotowanej w IV kwartale 2023 roku i I kwartale 2023 roku.

"- Pomimo niesprzyjających warunków makroekonomicznych, dyscyplina kosztowa i skupienie na tworzeniu wartości dodanej przez wszystkie zespoły w firmie, pozwoliły nam zakończyć I kwartał 2024 roku pozytywnymi wynikami finansowymi na każdym poziomie. Dodatkowo, zrealizowaliśmy skup akcji własnych o rekordowej w historii firmy wartości 114,5 mln PLN. To dowód naszego zaangażowania w zwrot wartości dla naszych akcjonariuszy." - skomentowała Magdalena Jurewicz, CFO Ten Square Games.

Jasna wizja rozwoju i plan działania

TSG opiera swoje działania rozwojowe w 2024 roku na fundamentach prac rozpoczętych w minionym roku. Jednym z dwóch kluczowych elementów tej strategii jest praca nad prototypami gier, o projektowych nazwach Hunting Next i Fishing Next. Ich pierwsze techniczne testy rynkowe zostały zaplanowane odpowiednio w czerwcu i lipcu br. Projekty te, rozwijane są przez zwinne zespoły, których priorytetem jest szybka weryfikacja ich potencjału rozwoju na grupie graczy. Oba projekty wykorzystują olbrzymią wiedzę zespołów na temat segmentu łowiectwa i wędkarstwa, ale skierowane są do różnych grup demograficznych i oferują całkowicie odmienne doświadczenie rozgrywki niż obecna oferta produktowa TSG.

"- Rok 2023 był dla nas przełomowy, podejmując wiele trudnych decyzji zbudowaliśmy fundamenty pod przyszły wzrost TSG. Intensywne prace z produktem - testy i analiza opinii graczy - dostarczyły nam niezwykle cennych informacji, które ukształtowały naszą strategię działań na 2024 rok i kolejne lata. Trwające prace nad prototypami nowych produktów - Hunting Next i Fishing Next – po raz kolejny pokazują, że jesteśmy w stanie szybko dostosować się do zmieniających się wymagań rynku wykorzystując do tego innowacyjne rozwiązania. Nasze nowe projekty koncentrują się na innych typach rozgrywki i grupach docelowych w segmencie rynku, który doskonale znamy. W naszej opinii stwarza nam to szansę na redefinicję granic segmentu gier outdoorowych na urządzeniach mobilnych." - powiedział Andrzej Ilczuk, CEO Ten Square Games.

Uwolnienie potencjału wzrostu głównych gier

Drugim kluczowym elementem strategii Grupy TSG jest uwolnienie potencjału wzrostu głównych gier Grupy. Szeroko zakrojone testy i eksperymenty przeprowadzone w produktach w 2023 roku dostarczyły Ten Square Games kompleksowych informacji na temat zmieniających się potrzeb i wzorców zachowań graczy. Wykorzystując te dane, TSG opracowało plan działań, który ma na celu usunięcie głównych przeszkód blokujących wzrost głównych projektów. Dwa główne filary tego planu to monetyzacja i jakość.

Aby osiągnąć te cele, TSG rewolucjonizuje swoje dotychczasowe podejście do rozwoju gier. W centrum wszystkich działań i decyzji w dużo większym stopniu niż dotychczas znajdą się zaawansowane technologie. Głównym celem tego działania jest skuteczne spełnienie oczekiwań graczy, w obecnych produktach Grupy. Dwa największe z nich, Fishing Clash i Hunting Clash, są złożonymi ekosystemami, w których nawet drobne błędy mogą mieć poważne konsekwencje. Zespół TSG, dzięki analizie uwag graczy i dialogowi z nimi, a także weryfikacji poszczególnych systemów w grach, zidentyfikował powtarzalne błędy wpływające w największym stopniu na wydajność gry i jakość doświadczenia graczy. Kluczową rolę w tym procesie odgrywa zespół R&D TSG. Dzięki nowym technologiom, w tym automatyzacji i sztucznej inteligencji, opracował on wewnętrznie rozwiązania mające na celu wsparcie tych działań.

"- Zrozumienie procesów opartych na zbiorach danych i znajomość najnowszych technologii pozwala nam przygotować własnymi siłami dedykowane narzędzia, które wspomogą nasze produkty w walce z przeszkodami hamującymi ich wzrost. Wykorzystując rozwiązania oparte na automatyzacji i sztucznej inteligencji, nie tylko wyeliminujemy powtarzalne błędy, ale damy możliwość naszym zespołom skoncentrowania się na zadaniach kreatywnych i strategicznych dla rozwoju produktu. Liczymy na to, że to kompleksowe podejście istotnie poprawi jakość naszych usług i przyczyni się do wzrostu głównych projektów," skomentował Janusz Dziemidowicz, CTO Ten Square Games.

Nowa strategia działań w obszarze monetyzacji koncentruje się na najważniejszym narzędziu monetyzacji dla TSG, jakim są tzw. LiveOps. Konsekwencją zmian w sposobie działania LiveOps będą również zmiany w działaniach marketingowych, oraz segmentacji użytkowników i kształtowaniu ofert sprzedaży. Skuteczne wdrożenie tej strategii opiera się na istotnym wsparciu technologicznym i analitycznym na jej każdym etapie. TSG kontynuuje integrację zaawansowanych technologii w procesy biznesowe, aby zwiększyć efektywność operacyjną i poprawić doświadczenia użytkowników, co powinno mieć wpływ na wyniki osiągane przez Grupę.

Wyzwania i warunki rynkowe

Rynek gier mobilnych stoi przed transformacyjnymi wyzwaniami. Jego wartość w ostatnim czasie kurczy się, odnotowując 2% spadek w 2023 roku, pomimo rosnącej liczby graczy. Natomiast, liczba graczy podwoi się w krótkim czasie, co doprowadzi do znaczących zmian w sposobie funkcjonowania rynku. Szybki wzrost dostępu do technologii sprawia, że na rynku pojawiają się gracze z różnych regionów i kultur. Prezentują oni inne potrzeby i zachowania niż obecna pula graczy. W połączeniu z globalnymi wyzwaniami ekonomicznymi, wymaga to zmiany zarówno sposobu tworzenia, jak i promocji gier. W opinii TSG tylko te podmioty, które są gotowe wykorzystać możliwości obecnej transformacji rynkowej, mają szansę na rozwój swojego biznesu.

Ten Square Games jest dobrze do tego wyzwania przygotowane, z jasną strategią działań zarówno w obszarze obecnych produktów, jak i nowych projektów. Jest ona oparta na analizie danych z wielu projektów, wiedzy o segmencie rynku, na którym Spółka działa od lat, a także kierunku zmian w zachowaniach i potrzebach użytkowników. Powinno to pozwolić Spółce nie tylko sprostać obecnym wyzwaniom rynkowym, ale wykorzystać szansę na budowę przewagi konkurencyjnej w przyszłości. Do tego Spółka posiada wysoką zdolność generowania gotówki, która pozwala jej finansować bieżącą działalność i planować inwestycje w rozwój.

Źródło: Spółka, #TEN

Zobacz także: Ten Square Games SA - notowania, wyniki finansowe, dywidendy, wskaźniki, akcjonariat

Śledź Strefę Inwestorów w Google News

Ostatnie wiadomości

Pełna treść dostępna jest tylko dla płatnych abonentów StrefaInwestorow.pl.

Zamów abonament Zaloguj się

Rejestracja w serwisie Strefa Inwestorów

Rejestracja w serwisie Strefa Inwestorów odbywa się w ramach naborów. Ostatni nabór odbył się w styczniu 2024 r. W tej chwili dołączenie do społeczności inwestorów nie jest możliwe.
Jeżeli zależy Ci na dostępie do praktycznej wiedzy o inwestowaniu, zapisz się na listę adresową czytelników darmowego e-booka "Jak analizować wykresy giełdowe". Zostawiając swój adres e-mail umożliwisz mi poinformowanie Cię o możliwości rejestracji, kiedy odbędzie się kolejny nabór do serwisu.

Jak analizować wykresy giełdowe

W razie pytań lub wątpliwości możesz pisać na adres: Pawel@StrefaInwestorow.pl (link sends e-mail).

Oto, co zyskujesz dołączając teraz do Strefy Inwestorów:
 • Blog inwestorski - najlepsza wiedza i doświadczenia z moich 19 lat nieprzerwanego inwestowania na GPW (analiza rynku i przede wszystkim akcji spółek notowanych na GPW), a w tym:
  • Komentarze giełdowe - omówienie sesji giełdowej - indeksy i wybrane spółki
  • Podsumowanie tygodnia - komentarz weekendowy - zobacz przykładowy wpis
 • Edukacyjny portfel inwestycyjny Strefy Inwestorów – praktyczne przykłady inwestowania w akcje, głównie z GPW w oparciu o analizę wykresów.
 • Edukacyjny portfel "Petard" – praktyczne przykłady inwestowania w akcje spółek z GPW w oparciu o analizę fundamentalną.
 • Wpisy w blogu inwestorskim Ewy Walkowiak "W poszukiwaniu sygnałów" - techniki DiNapoli'ego na GPW.
 • Wpisy w blogu inwestorskim Tomasza Krynickiego "Impuls i korekta" - w poszukiwaniu okazji inwestycyjnych.
 • Wpisy w blogu inwestorskim Rafała Irzyńskiego "Fundamenty i Spekulacja" - w poszukiwaniu okazji inwestycyjnych.
 • Podcast "21% Rocznie EXTRA | Jak inwestować" - cotygodniowe omówienie sytuacji wybranych spółek z polskiej giełdy w przystępnej formie audio.
 • Pakiet Środy z Siłą Relatywną (SzSR), a w nim:
 • Artykuły edukacyjne - praktyczna wiedza w przystępnej formie, gotowa do zastosowania.
 • Dostęp do bieżących dyskusji w gronie innych inwestorów giełdowych.
Bonusy:
 • BONUS SPECJALNY ①: Miesięczny abonament w Sindicator.net - całkowicie bezpłatny dostęp do skanera rynku giełdowego na 1 miesiąc (dostępny od 30 czerwca 2024 r.).
 • BONUS SPECJALNY ②: WIDEO: Inwestowanie w wartość i inwestowanie we wzrost