Oto banki, które wypłacą dywidendy w 2018 roku - lista | StrefaInwestorow.pl
Obrazek użytkownika Piotr Kwestarz
03 kwi 2018, 06:45

Oto banki, które wypłacą dywidendy w 2018 roku - lista

KNF od kilku lat zaostrza kryteria wypłat zysków przez banki. W zeszłym roku tylko trzy były w stanie wypłacić swoim akcjonariuszom dywidendy. Konsekwentnie prowadzona w ostatnich latach przez nadzorcę polityka przynosi efekty. System bankowy ustabilizował się i kredyty frankowe nie są już takim zagrożeniem jak kiedyś. Coraz więcej banków deklaruje też wypłaty dywidend. Zebraliśmy informacje, z których banków notowanych na GPW możemy spodziewać się dywidendy w 2018 r. wypłaconej z zysków za 2017 r.

Trzy banki ogłosiły wysokość dywidendy

Spośród banków, które otrzymały pozwolenie od KNF na wypłatę zysków, już trzy ogłosiły konkretną wysokość wypłacanej w tym roku dywidendy.

Dywidenda Bank Handlowy w Warszawie #BHW (4,11 zł; 5,34%)

Od ponad 10 lat Handlowy wypłaca dywidendy. Także w tym roku możemy spodziewać się rozdysponowania całego zysku wśród akcjonariuszy. Zarząd ogłosił wypłatę 4,11 zł na jedną akcję, co przy obecnym kursie przekłada się na wysoką stopę dywidendy w wysokości 5,34%. By uczestniczyć w dywidendzie, akcjonariusze powinni posiadać akcje banku na koniec sesji z 14 czerwca 2018.

Zobacz także: Bank Handlowy rekomenduje wypłatę 4,11 zł dywidendy na akcję za 2017 r.

Dywidenda mBank #MBK (5,15 zł; 1,22%)

Z powodu posiadania znacznego portfela kredytów walutowych, mBank niestety nie mógł wypłacać dywidendy w ostatnich trzech latach. Nie było pewne też, czy w tym roku spełni kryteria, lecz gromadzone przez lata środki wskaźniki kapitałowe na tyle, że KNF zezwolił spółce na wypłatę do 20% zysku netto z 2017 roku.

Zobacz także: Ile kredytów we franku mają banki

Na początku marca zarząd mBanku zarekomendował wypłatę 5,15 zł na jedną akcję. By w niej uczestniczyć trzeba posiadać akcje banku w dniu 22 maja. Niestety, przy obecnym kursie stopa dywidendy wynosi tylko 1,22%

Zobacz także: mBank rekomenduje wypłatę 5,5 zł dywidendy na akcję z zysku za 2017 r.

Dywidenda ING Bank Śląski #ING (3,20 zł; 1,62%)

W zeszłym roku największym zaskoczeniem był, narzucony przez KNF, zakaz wypłaty dywidendy dla Banku Śląskiego, który dzielił się zyskiem ze swoimi akcjonariuszami od ponad dekady. Na szczęście w tym roku akcjonariusze ponownie zobaczą gotówkę na kontach. Zarząd zarekomendował wypłatę 3,20 zł na akcję, czyli około 30% zysku netto. Należy posiadać akcje banku w dniu 23 kwietnia, by móc uczestniczyć w dywidendzie.

Z tych banków także możemy spodziewać się dywidendy w 2018 r.

Prawdopodobnie możemy też spodziewać się wypłaty zysków z kolejnych trzech banków.

Aktulalizacja: Dywidenda Bank Polska Kasa Opieki #PEO (7,90 zł; 6,4%)

Pekao wypłaca regularnie dywidendy od 8 lat. Zarząd podał już wysokość wypłaty dywidendy i zadeklarował przeznaczenie 99,3% jednostkowego zysku netto na dywidendę. Także KNF ogłosił, że bank spełnia wymogi do wypłaty całego zysku za 2017 r.

- Zachowaliśmy bardzo silną pozycję kapitałową i podtrzymujemy deklarację wypłaty 100% zysku jednostkowego na dywidendę z zysku za 2017 rok – powiedział prezes banku Michał Krupiński

Dywidenda na akcję wyniesie 7,90 zł. Przekłada się to na bardzo wysoką stopę dywidendy w wysokości około 6,4%. By uczestniczyć w dywidendzie, należy posiadać akcje banku w dniu 4 lipca. Wypłata nastąpi 20 lipca.

Zobacz także: Bank Pekao podtrzymuje zamiar wypłaty 100% jedn. zysku za 2017 r. na dywidendę

Aktualizacja: Dywidenda PKO BP - Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski #PKO (0,55 zł; 1,3%)

PKO wypłacał regularnie dywidendy przez ponad 10 lat, ale po 2014 r. musiał zaprzestać dzielenia się zyskami ze względu na nowe kryteria związane z kredytami frankowymi. W tym roku KNF zalecił dalsze zwiększenie funduszy własnych i zatrzymanie co najmniej 75% zysku netto.

Możliwa jest więc wypłata pozostałych 25% zysku w postaci dywidendy. Bank we wtorek, 3 kwietnia ogłosił rekomendację wypłaty dywidendy 0,55 zł na jedną akcję. Przekłada się to na stopę dywidendy w wysokości 1,3%

Zobacz także: PKO BP rekomenduje 0,55 zł dywidendy na akcję z zysku za 2017 rok

Zobacz także: KNF: PKO BP spełnia wymogi do wypłaty dywidendy na poziomie do 25% zysku za 2017

Dywidenda Bank Zachodni WBK #BZW

Zagadką jest dywidenda z Banku Zachodniego WBK. Bank wypłaca zyski nieregularnie od 10 lat. W ostatnim roku KNF zalecił zatrzymanie zysku. Mimo to bank wypłacił dywidendę z kapitału zapasowego zgromadzonego w latach 2014-2015. W tym roku KNF ponownie zalecił zwiększenie funduszy własnych poprzez zatrzymanie całości zysku z 2017 roku, ale jednocześnie... nie zgłosił zastrzeżeń, by bank wypłacił dywidendę z zatrzymanego zysku z 2016 r. Być może, więc i w tym roku akcjonariusze otrzymają wypłatę zysków.

Zobacz także: BZ WBK otrzymał od KNF zalecenie niewypłacania dywidendy za 2017 rok

6 banków bez dywidendy w 2018 roku

W tym roku nie wypłaci dywidendy 6 banków.

Dywidenda Bank BGŻ BNP Paribas #BGZ

Bank BGZ nigdy nie wypłacał dywidendy. W tym roku otrzymał zalecenie od KNF zwiększenia funduszy własnych, czyli zatrzymania całego zysku netto.

Zobacz także: BGŻ BNP Paribas otrzymał od KNF zalecenie niewypłacania dywidendy za 2017 rok

Dywidenda Alior Bank #ALR

Także Alior Bank nigdy nie wypłacał dywidendy, choć generuje zyski i spełnia wymogi co do wypłaty narzucane przez KNF. Zarząd zapowiada najbliższą wypłatę z zysku dopiero w 2019 r.

Dywidenda Bank Ochrony Środowiska #BOS

Choć na koniec 2017 roku, pierwszy raz od trzech lat, bank wykazał zysk, raczej nie powinniśmy się spodziewać dywidendy. Spółka pracuje bowiem nad emisją akcji i dokapitalizowaniem. Ostatni raz BOŚ wypłacił zyski dziesięć lat temu w 2008 roku.

Dywidenda Getin Noble Bank #GNB

Nie wypłaci też dywidendy Getin Noble Bank. Powód jest prosty: brak zysków i niewystarczająca ilość kapitału. Ostatnią dywidendę bank wypłacił w 2009 r.

Dywidenda Idea Bank #IDA

Nigdy też nie wypłacał dywidendy Idea Bank. W tym roku bank otrzymał od KNF zalecenie zwiększenia funduszy własnych poprzez zatrzymanie całości zysku i to mimo braku kredytów walutowych w portfelu banku.

Zobacz także: Idea Bank otrzymał od KNF zalecenie niewypłacania dywidendy za 2017 rok

Dywidenda Bank Millennium #MIL

Akcjonariusze Banku Millennium na WZA podjęli już decyzję o niewpłacaniu zysku. Jednak zarząd zapowiada, że jeśli nadzór nie zaostrzy kryteriów, to wypłaci dywidendę w 2019 r.

- Nasza polityka dywidendowa jest odpowiednia, niestety, nie jesteśmy nadal w stanie wypłacić dywidendy. Uważamy, że może w przyszłym roku będziemy w stanie wypłacić dywidendę, gdyż zmniejsza się udział walutowego portfela kredytów hipotecznych w portfelu ogółem - powiedział Joao Bras Jorge, prezes zarządu.

Zobacz także: Bank Millennium liczy, że będzie mógł wypłacić dywidendę z zysku za 2018 r.

Dywidendy banków w 2018 r wypłacone z zysku 2017 r.

Podsumowując, w tym roku możemy liczyć na dywidendy z 6 banków, w tym już trzy ogłosiły konkretną kwotę wypłat. Informacje o wysokości dywidendy wraz z oszacowaną stopą dywidendy zebraliśmy w tabeli:

Tabela 1. Dywidendy banków w 2018 r wypłacone z zysku 2017 r.

BankOstatni dzień, w którym można kupić akcje z prawem do dywidendyAktualna stopa dywidendyDywidenda na akcjęUwagi
PEKAO (PEO)4.07.20186,4%7,90 złRegularne wypłaty od 8 lat
HANDLOWY (BHW)14.06.20185.34%4.11 złRegularne wypłaty od 8 lat
INGBSK (ING)23.04.20181.62%3.20 złNieregularne wypłaty do ponad 10 lat
MBANK (MBK)22.05.20181.22%5.15 złOstatnia wypłata w 2014 r.
PKOBP (PKO) 1,3%0,55 zł 
BZWBK (BZW)   Nieregularne wypłaty do ponad 10 lat
ALIOR (ALR)   Zapowiedź dywidendy w 2019 r.
BGZBNPP (BGZ)   KNF wstrzymał wypłatę
BOS (BOS)   Pierwsze zyski od 3 lat
GETINOBLE (GNB)   Brak zysków
IDEABANK (IDA)   KNF wstrzymał wypłatę
MILLENNIUM (MIL)   KNF wstrzymał wypłatę

Zobacz także: Lista spółek, które już zapowiedziały dywidendy w 2018 roku. W tym 9, których dywidenda przekracza 7%

Jak znaleźć idealną spółkę dywidendową
w 4 krokach

Pobierz teraz darmowy raport i dowiedz się, które 16 spółek z GPW spełnia kryteria idealnej spółki dywidendowej.

Śledź Strefę Inwestorów w Google News

Sprawdź więcej artykułów i analiz

Więcej praktycznej wiedzy o inwestowaniu na giełdzie, takiej jak analizy, artykuły, czy portfele edukacyjne, znajdziesz w części premium serwisu StrefaInwestorow.pl. Kliknij tutaj, aby dowiedzieć się więcej.