Alior Bank SA | StrefaInwestorow.pl

Alior Bank SA

Karty podstawowe

56.3000
1.2800
2.33%
17:04
Poprzednia wartość: 
55.0200
Otwarcie: 
54.4800
Wolumen: 
267.84 tys.
Zasięg dzienny: 
56.6800
 - 
53.1000
Obrót: 
14.89 mln

Jest uniwersalnym bankiem depozytowo-kredytowym, obsługującym osoby fizyczne, prawne i inne podmioty będące osobami krajowymi i zagranicznymi. Podstawowa działalność Banku obejmuje prowadzenie rachunków bankowych, udzielanie kredytów i pożyczek pieniężnych, emitowanie bankowych papierów wartościowych oraz prowadzenie skupu i sprzedaży wartości dewizowych. Grupa prowadzi także działalność maklerską, doradztwo i pośrednictwo finansowe oraz świadczy inne usługi finansowe.