Ailleron pokazuje znaczny wzrost wyników finansowych i zamierza wypłacić dywidendę
Obrazek użytkownika Piotr Kwestarz
17 mar 2023, 14:01

Ailleron pokazuje znaczny wzrost wyników finansowych i zamierza wypłacić dywidendę

Grupa Ailleron publikuje znacząco wyższe wyniki finansowe w 2022 r. i zamierza dalej rozwijać się organicznie i przez przejęcia. Skupia się na potencjale sprzedażowym zwłaszcza w USA, ale również na rozszerzeniu oferty usługowej. Zamierza też wypłacić dywidendę. Jednocześnie spółka spodziewa się spowolnienia dynamik wzrostu w bieżącym roku.

Ailleron to firma zajmująca się tworzeniem oprogramowania dla banków, firm leasingowych i fintechów w Europie i Azji Południowo-Wschodniej. Tworzy rozwiązania IT z wykorzystaniem technologii chmury i sztucznej inteligencji. Ich zależna spółka, Software Mind, dostarcza usługi dla firm z Europy Zachodniej i USA, Ailleron działa w ponad 40 krajach.

Znaczący wzrost wyników Ailleron

Ailleron pokazał bardzo dobre wyniki za pełny 2022 r. Przychody ze sprzedaży zostały niemal podwojone – wzrosły o 91% do kwoty 413,2 mln zł, a zysk netto jednostki dominującej wzrósł o 137% do 17,7 mln zł. Mowa tu o zysku z wyłączeniem zdarzeń jednorazowych takich jak koszty związane z procesami akwizycji i odpis WNiP projektu Robowealth i Chatbot.

Wyniki finansowe Ailleron

wyniki 2022 Ailleron

Źródło: Ailleron

„Z jednej strony jest to bardzo mocny wzrost organiczny w szczególności grupy Software Mind, która chociażby w roku 2022 organicznie urosła o blisko 50%, ale całość dokładają zrealizowane przez nas akwizycje w latach 2021-2022” – mówi Tomasz Król członek zarządu i CFO Grupy Ailleron.

Znaczący wkład w przyspieszenie wzrostu wyników ma też partnerstwo z Enterprise Investors.

„Te wszystkie akwizycje nie były by możliwe gdybyśmy nie weszli we współpracę z Enterprise Investors, który z jednej strony dokapitalizował spółkę Software Mind i tym samym dał jej możliwość pozyskania środków na akwizycje Z drugiej strony środki ze sprzedaży Software Mind trafiły do Ailleronu, które posłużyły w głównej mierze na rozwój flagowych produktów” – precyzuje Tomasz Król.

Sam Software Mind pokazał potencjał do wzrostu w 2022 r. Warto tutaj zaznaczyć, że wciąż w poprzednim roku nie było pełnej konsolidacji przejętych spółek. Dopiero w marcu 2022 r. dołączyła do wyników większość przejętych podmiotów, więc w ciągu dwóch pierwszych miesięcy nie brały jeszcze udziałów w konsolidowanych danych.

Software Mind

W samym Software Mind odnotowano w 2022 r. 344 mln zł przychodów (wzrost o 124%) i 64,1 mln zł oczyszczonej EBIDTA o koszty związane z procesami akwizycji (wzrost o 146%).

Wyniki finansowe Software Mind

wyniki Software Mind Ailleron

Źródło: Ailleron

Akwizycje już przeprowadzone nie ograniczyły spółki od strony finansowej. Wciąż Software Mind ma mocną sytuację bilansową. Na koniec 2022 r. stan środków pieniężnych był na poziomie 66 mln zł. Pozwala on, w połączeniu z dostępnością kredytu, przeprowadzenie jednej akwizycji albo kilku mniejszych. Tak więc, na ten rok zarząd Software Mind zakłada dokonanie co najmniej jednego przejęcia i spodziewa się dalszego wzrostu organicznego na poziomie przychodów oraz zamierza rozszerzać dotarcie do klientów zwłaszcza w USA.

„Dla grupy Software Mind był to znakomity i najlepszy w naszej historii rok. Mamy opracowaną strategię rozwoju na kolejne lata i konsekwentnie ją realizujemy. Patrząc historycznie w okresie od 2015 r. praktycznie pięciokrotnie zwiększyliśmy skalę działania na poziomie przychodów osiągając poziom 344 mln i ponad siedmiokrotnie zwiększyliśmy na poziomie EBIT dochodząc do poziomu 59 mln zł” – podsumował Grzegorz Młynarczyk, wiceprezes zarządu Grupy Ailleron i prezes zarządu Software Mind.

Możliwe spowolnienie dynamiki wzrostu w 2023 r.

Zarząd zamierza w 2023 r. dalej rozwijać spółkę organicznie na poziomie przychodów. Jednak bieżący rok stanowi wyzwanie dla całej branży.

„Patrząc na projekcję wielu firm dostarczających swoim klientom usługi technologiczne, widzimy kilkukrotne zmniejszenie dynamiki wzrostu w porównaniu do ostatnich lat. My również zakładamy hamowanie tej dynamiki w 2023 r.” - podaje wiceprezes Ailleron.

Spółka stara się ograniczać potencjalny spadek dynamiki wzrostu i planuje kolejne akwizycje.

„Planujemy kolejne akwizycje, bo wierzymy że to nam pozwoli zbudować jeszcze lepszy potencjał na kolejne lata” – podkreśla.

Jednak, według większości przewidywań analityków, spowolnienie obejmie tylko 2023 r. Już na końcu 2023 r lub w 2024 r powinien nastąpić powrót do wyższych dynamik wzrostu.

„Wolimy podchodzić ostrożnie do tego typu prognoz. Budując dobrą pozycję na kolejne lata skupiamy się na potencjale sprzedażowym zwłaszcza w USA, ale również na rozszerzeniu oferty usługowej dla naszych klientów. Zarówno jeśli chodzi o rozszerzenie organiczne, ale również dokładając ciekawe kompetencje dzięki akwizycjom, nad którymi pracujemy” – podsumowuje Grzegorz Młynarczyk.

Utrzymanie wypłat dywidendy w 2023 r.

Zarząd Grupy Ailleron zamierza kontynuować wypłacanie dywidendy w następnych latach. Do tej pory akcjonariusze spółki otrzymali wypłaty w 2017 r. w wysokości 0,20 zł na akcję oraz w latach 2021-2022 po 0,32 zł na akcję.

„Przez ostatnie 2 lata dywidenda była wypłacana do akcjonariuszy i taki trend chlelibyśmy utrzymać” – deklaruje Tomasz Król.

Tak więc i w tym roku możemy się spodziewać się podziału zysku.

„Chcielibyśmy być spółką rok w rok dywidendową i zakładam że w tym roku będziemy rekomendować wypłatę dywidendy dla akcjonariuszy. Oczywiście decyzja będzie należała do walnego zgromadzenia” – kończy.

Dywidendy Ailleron

dywidendy Ailleron

Źródło: Strefa Inwestorów

Zobacz także: Ailleron, notowania rekomendacje, dywidendy, wyniki finansowe w Strefie Inwestorów 

Śledź Strefę Inwestorów w Google News

Sprawdź więcej artykułów i analiz

Więcej praktycznej wiedzy o inwestowaniu na giełdzie, takiej jak analizy, artykuły, czy portfele edukacyjne, znajdziesz w części premium serwisu StrefaInwestorow.pl. Kliknij tutaj, aby dowiedzieć się więcej.