Kalendarium publikacji raportów finansowych 2022 | StrefaInwestorow.pl

Kalendarium publikacji raportów finansowych 2022

Karty podstawowe

Raporty okresowe wszystkich spółek z GPW, które zostały opublikowane w ostatnim tygodniu.

Brak dat publikacji raportów okresowych

Dane na dzień: 2022-01-27

Tabele zawierają informacje kiedy zostaną opublikowane raporty roczne, raporty półroczne, raporty za I kwartał, raporty za II kwartał, raporty za III kwartał, raporty za IV kwartał z rynku regulowanego GPW: