Mercator Medical SA - Dywidendy | StrefaInwestorow.pl

Mercator Medical SA - Dywidendy

Karty podstawowe

Dywidenda za rokOstatni dzień, w którym można kupić akcje z prawem do dywidendyStopa dywidendyDzień wypłaty dywidendyDywidenda na akcję
2022 28.06.2023 5.38% 14.07.2023 2.50 zł
2019 17.06.2020 0.76% 26.06.2020 0.50 zł
2016 07.07.2017 0.69% 18.07.2017 0.13 zł
2014 30.06.2015 1.40% 19.07.2015 0.25 zł
2013 04.07.2014 0.24% 25.07.2014 0.03 zł

*Zaliczka na poczet dywidendy
**Dywidenda wypłacana w ratach

Zobacz listę najbliższych wypłat dywidend wszystkich spółek z GPW