Grupa Tauron szacuje, że miała w II kw. 396 mln zł EBITDA i 272 mln zł straty netto (opis) | StrefaInwestorow.pl
Obrazek użytkownika Wiadomości
17 sie 2022, 17:42

Grupa Tauron szacuje, że miała w II kw. 396 mln zł EBITDA i 272 mln zł straty netto (opis)

Grupa Tauron szacuje, że miała w drugim kwartale 2022 roku 396 mln zł EBITDA i 272 mln zł straty netto - poinformowała spółka w komunikacie. Tauron zidentyfikował potrzebę zawiązania w wynikach za I półrocze rezerw w segmencie wytwarzania na 943 mln zł.

Przyczyną utworzenia rezerwy jest fakt, iż Tauron Wytwarzanie w drugim półroczu 2022 r. będzie pozostawała stroną umów na sprzedaż energii elektrycznej na rynku terminowym, przy czym koszty związane z realizacją tych umów są wyższe niż korzyści z nich wynikające.

"Wysokość rezerwy wynika z przyjętej polityki zabezpieczeń oraz stosowanych zasad dotyczących kolejności księgowania kosztu uprawnień do emisji CO2 (metoda FIFO) oraz rosnących cen węgla kamiennego używanego do produkcji energii elektrycznej" - napisano w komunikacie.

Tauron utworzył też odpis z tytułu utraty wartości rzeczowych i niematerialnych aktywów trwałych oraz praw do użytkowania aktywów w segmencie Wydobycie w wysokości 84 mln zł. Wartość odpisu nie będzie miała wpływu na wynik EBITDA w skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym.

EBITDA grupy Tauron w drugim kwartale wyniosła 396 mln zł, w tym EBITDA segmentu dystrybucja wyniosła 845 mln zł, segmentu OZE 110 mln zł, segmentu wytwarzanie minus 925 mln zł, segmentu sprzedaży 144 mln zł, a segmentu wydobycia 207 mln zł. Strata operacyjna w drugim kwartale sięgnęła 252 mln zł, strata brutto 410 mln zł, a strata netto 272 mln zł.

Przed informacją o odpisach analitycy prognozowali, że grupa Tauron w drugim kwartale miała 1,14 mld zł wyniku EBITDA, 564,5 mln zł zysku operacyjnego oraz 363,5 mln zł zysku netto.

Tauron miał w drugim kwartale 8,31 mld zł przychodów. Analitycy szacowali przychody grupy średnio na 8,02 mld zł.

W całym pierwszym półroczu grupa Tauron miała 18,12 mld zł przychodów, 2,35 mld zł EBITDA, 1,17 mld zł zysku operacyjnego, 862 mln zł zysku brutto oraz 629 mln zł zysku netto.

W pierwszych sześciu miesiącach 2022 roku EBITDA segmentu dystrybucji sięgnęła 1,71 mld zł, segmentu OZE 296 mln zł, segmentu wytwarzanie minus 30 mln zł, segmentu sprzedaży 41 mln zł, a segmentu wydobycie 324 mln zł.

Nakłady inwestycyjne w grupie Tauron w drugim kwartale wyniosły 871 mln zł, a w całym półroczu 1,48 mld zł.

Dług netto na 30 czerwca 2022 roku wyniósł 10,262 mld zł, a wskaźnik dług netto/EBITDA sięga 2,9x

Poniżej szacunkowe wyniki operacyjne grupy Tauron w pierwszym półroczu 2022 roku:

* dystrybucja energii elektrycznej: 27,46 TWh, w tym do odbiorców końcowych: 26,47 TWh;

* produkcja energii elektrycznej brutto: 7,80 TWh, w tym z OZE: 0,92 TWh;

* produkcja ciepła: 6,20 PJ;

* sprzedaż detaliczna energii elektrycznej: 15,96 TWh;

* produkcja węgla handlowego: 2,71 mln ton;

* sprzedaż węgla handlowego: 2,77 mln ton;

Poniżej szacunkowe wyniki operacyjne grupy Tauron w drugim kwartale 2022 roku:

* dystrybucja energii elektrycznej: 13,20 TWh, w tym do odbiorców końcowych: 12,74 TWh;

* produkcja energii elektrycznej brutto: 3,92 TWh, w tym z OZE: 0,38 TWh;

* produkcja ciepła: 1,68 PJ;

* sprzedaż detaliczna energii elektrycznej: 7,53 TWh;

* produkcja węgla handlowego: 1,25 mln ton;

* sprzedaż węgla handlowego: 1,27 mln ton;

Tauron zastrzega, że prezentowane wartości mają charakter szacunkowy i mogą ulec zmianie. Ostateczne wartości zostaną przedstawione w skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym Tauronu za pierwsze półrocze 2022 r., którego publikację zaplanowano na 7 września.

(PAP Biznes), #TPE

pr/ana/

Zobacz także: Tauron PE SA - notowania, wyniki finansowe, dywidendy, wskaźniki, akcjonariat

Śledź Strefę Inwestorów w Google News

Ostatnie wiadomości