GPW: w sprawie wyznaczenia pierwszego dnia notowania na Catalyst obligacji na okaziciela serii H spółki WHITE STONE DEVELOPMENT | StrefaInwestorow.pl
Obrazek użytkownika Wiadomości
03 lut 2023, 18:00

GPW: w sprawie wyznaczenia pierwszego dnia notowania na Catalyst obligacji na okaziciela serii H spółki WHITE STONE DEVELOPMENT

Uchwała Nr 81/2023 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 3 lutego 2023 r. w sprawie wyznaczenia pierwszego dnia notowania w alternatywnym systemie obrotu na Catalyst obligacji na okaziciela serii H spółki WHITE STONE DEVELOPMENT Sp. z o.o.

§ 1

Na podstawie § 7 ust. 1, 2 i 5 Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu oraz § 2 ust. 1 Załącznika Nr 2 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu, Zarząd Giełdy postanawia:

1) określić dzień 10 lutego 2023 r. jako dzień pierwszego notowania w alternatywnym systemie obrotu na Catalyst 4.751 (cztery tysiące siedemset pięćdziesiąt jeden) obligacji na okaziciela serii H spółki WHITE STONE DEVELOPMENT Sp. z o.o., o wartości nominalnej 1.000 zł (jeden tysiąc złotych) każda, oznaczonych przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. kodem „PLO217900052” - pod warunkiem dokonania w dniu 10 lutego 2023 r. asymilacji tych obligacji z obligacjami tej spółki notowanymi w alternatywnym systemie obrotu na Catalyst, oznaczonymi kodem „PLO217900045”;

2) notować obligacje, o których mowa w pkt 1), w systemie notowań ciągłych pod nazwą skróconą „WSD0225”.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

kom abs

Śledź Strefę Inwestorów w Google News

Ostatnie wiadomości